ธุรกิจและบริการ

ประโยชน์การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

  • เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อทำกำไรในภาวะตลาดขาลง
  • เป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
  • ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ซื้อขายอื่นๆ ได้ เช่น การซื้อขายเป็นคู่หลักทรัพย์ (Pair Trading) และการทำอาร์บิทราจ (Arbitrage) เป็นต้น

จุดเด่น

  • ลูกค้าจะได้รับหุ้นจากการยืมหุ้นภายในไม่เกิน 1 นาที เพื่อไปขายชอร์ต
  • บริษัทฯ มีหุ้นจำนวนมากเพียงพอใน กลุ่มดัชนี SET 100, ETF
  • ค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นถูก
  • ลูกค้าสามารถคืนหุ้นได้ทันทีที่ Cover Short ไม่ต้องรอถึง T+3 ลดค่าธรรมเนียมลงได้ 2 วัน
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-658-9699
Email : sbl@fnsyrus.com