ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขาย

 • 2509 / 2017
  25/09/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560

 • 2808 / 2017
  28/08/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

 • 2107 / 2017
  21/07/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

 • 1101 / 2017
  11/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

 • 0101 / 2017
  01/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 0101 / 2017
  01/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 1809 / 2014
  18/09/2014

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 • 1006 / 2011
  10/06/2011

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554