2024-05-27T11:14:12

เปิดบัญชีไม่ใช้เอกสาร ไม่มีขั้นต่ำ รับวงเงิน 500,000 บาท ทันที!

เปิดบัญชีออนไลน์

สมัครเปิดบัญชีออนไลน์อนุมัติภายใน 8 นาที เปิดบัญชีกับ FINANSIA
CALL CENTER 02-782-2400

เปิดบัญชีเทรดหุ้น 8 นาที ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1กรอกข้อมูล

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
 2. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)
 3. ข้อมูล FATCA

2เลือกยืนยันตัวตนอย่างไดอย่างหนึ่ง

 1. ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
  • กดรับ QR Code ยืนยันตัวตน
  • นำ QR Code และบัตรประชาชน ติดต่อเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
  • *ไม่มีค่าใช้จ่าย
 1. ยืนยันตัวตนผ่านหนังสือเดินทาง (Passport)
  • กดรับ QR Code ยืนยันตัวตน
  • ดาวน์โหลดแอป Finansia Passport Scan
  • ถ่ายรูปพร้อมสแกน Passport ตัวจริง
  • ทำการสแกนใบหน้า เพื่อทำ Face compare
  • หมายเหตุ : ทำได้เฉพาะบนโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ NFC เท่านั้น
 1. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
  • ท่านต้องยืนยันตัวตนและสมัคร NDID กับธนาคารที่ท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ท่านต้องทำรายการให้สำเร็จภายใน 1 ชม.
  • หมายเหตุ : ถ้าทำรายการไม่สำเร็จต้องรอ 1 ชม.จึงจะเปลี่ยนวิธียืนยันตัวตนแบบอื่นได้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ NDID

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้ง
Username และ Password

พร้อมเทรดได้ทันที!

วิธีเปิดบัญชีออนไลน์

รับชม คลิก