2024-06-17T11:08:51

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com และทำขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 2. ยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
  • ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
  • ผ่าน หนังสือเดินทาง (Passport)
  • ผ่าน NDID

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/open-ac.aspx

 • เป็นบัญชีที่ต้องฝากเงินเข้ามาก่อนที่จะทำการซื้อหุ้น (เลขที่บัญชีจะลงท้ายด้วย 7) เมื่อทำการฝากเข้ามาแล้ว นักลงทุนสามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา แต่สามารถซื้อได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

สามารถทำรายการผ่าน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ที่ www.fnsyrus.com
 2. เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเลือกเมนู E-request
 3. เลือกเมนู เพิ่มประเภทบัญชี/เพิ่มวงเงินซื้อขาย

หรือดูคลิปวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Y9rDyxuESos

 • สามารถติดต่อที่ผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขอเปิดบัญชีเพิ่ม
 • ตรวจสอบที่สแปมเมลของท่าน หรือโทร 02-782-2400

สาเหตุคือ

 1. อีเมลเต็ม ทำให้ไม่สามารถรับอีเมลใหม่ได้
 2. วิธีการแก้ไข ลบอีเมลที่ไม่ใช้งานและติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรหัสใหม่

 3. อีเมลแจ้งรหัสไปตกอยู่ที่กล่อง Junk หรือกล่องเมลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Inbox
 4. วิธีการแก้ไข ให้ตรวจสอบ Mailbox อื่นๆ เช่น Trash, Social, Promotion

 5. อีเมลในรูปแบบที่เป็น@บริษัทของท่านมีการบล็อกอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 6. วิธีการแก้ไข ให้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรหัสให้ใหม่ในช่องทางอื่น

 7. กรอกอีเมลผิดตอนกรอกข้อมูลเปิดบัญชี
 8. วิธีการแก้ไข ให้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรหัสให้ใหม่ในช่องทางอื่นๆ

คำถามเกี่ยวกับการฝาก/ถอนเงิน

ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. โอนเงินด่วนผ่านพร้อมเพย์ เงินขึ้นทันที คลิกที่นี่ https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/default.aspx#bbl-qr
 2. โอนเงินผ่าน Mobile Banking ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที คลิกที่นี่ https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/default.aspx#bbl
 • มีดอกเบี้ยให้โดยบริษัทฯจะประกาศอัตราดอกเบี้ยหน้าเว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com/th/news
 1. ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com
  • เลือกเมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • เลือกเมนูถอนเงินด่วน
 2. แอปพลิเคชัน Finansia HERO บนมือถือ
  • เลือกเมนู Service
  • เลือกเมนูถอนเงินด่วน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/withdrawal.aspx

แยก 2 กรณีดังนี้

 1. ถอนเงินด่วน (โดยทำรายการได้ที่ www.fnsyrus.com)
  • แจ้งถอนเงินก่อน 11.00 น. จะได้รับเงินภายใน 14.00 น. ของวันที่ทำรายการ
  • แจ้งถอนเงินหลัง 11.00 น. จะได้รับเงินภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป
 2. ถอนเงินปกติผ่าน E-form (โดยทำรายการได้ที่ www.fnsyrus.com)
  • แจ้งถอนเงินก่อน 11.00 น. จะได้รับเงิน 12.00 น. ในวันทำการถัดไป (T+1)
  • แจ้งถอนเงินหลัง 11.00 น. จะได้รับเงิน 12.00 น. ใน 2 วันทำการถัดไป (T+2)

  ต้องเป็นเงินที่ครบกำหนดชำระจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเท่านั้น (2 วันทำการหลังจากการขาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/withdrawal.aspx

ล็อกอินเข้า www.fnsyrus.com และทำ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือกเมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามด้วยเมนู E-Form
 2. เลือกเมนูเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน
 3. กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารพร้อมแนบหน้าสมุดบัญชี
 • ติดต่อกับผู้แนะนำการลงทุน หรือ ติดต่อที่ 02-782-2400

สำหรับท่านที่มีการฝากเงินเข้ามาวางที่หลักประกันหรือฝากเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และต้องการถอนเงินดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

แบบฟอร์ม แจ้งถอนเงิน

 1. ให้ท่านเข้า ล็อกอิน ที่หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ
 2. หลังเข้า ล็อกอิน ได้เรียบร้อยให้ไปที่เมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือกที่ ถอนเงินด่วน
 4. จากนั้นให้เลือกแบบฟอร์ม แจ้งถอนเงิน
 5. เลือกประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการถอนเงิน ระบุจำนวนเงินและกรอก OTP(SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ) เพื่อยืนยันการทำรายการ

เงื่อนไขและระยะเวลาในการได้รับเงินที่แจ้งถอนสำหรับบัญชีประเภท Cash และ Cash Balance

 • ทำรายการถอนเงินก่อน 11:00น. รับเงินภายในเวลา 14:00น. ภายในวันเดียวกัน
 • ทำรายการถอนเงินหลัง 11:00น. รับเงินภายในเวลา 12:00น. ของวันทำการถัดไป

เงื่อนไขและระยะเวลาในการได้รับเงินที่แจ้งถอนสำหรับบัญชีประเภท Derivatives

 • ทำรายการถอนเงินก่อน 11:00น. รับเงินภายในเวลา 12:00น. ของวันทำการถัดไป
 • ทำรายการถอนเงินหลัง 11:00น. รับเงินภายในเวลา 12:00น. ใน 2 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ยอดเงินที่ท่านทำการถอนจะต้องปลอดภาระการซื้อขายหลักทรัพย์ T+2 (Trade date+2 วันทำการ)

ตัวอย่างเช่น

ประเภทบัญชี Cash (ถอนเงินที่วางหลักประกัน20%)

ท่านมีการซื้อหลักทรัพย์วันจันทร์ โดยการซื้อหลักทรัพย์นั้นใช้หลักประกันเงินสด 20%ในการซื้อ และท่านมีความประสงค์ที่จะถอนเงินหลักประกัน ยอดเงินหลักประกันดังกล่าวจะปลอดภาระเมื่อท่านมีการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท่านจะทำการถอนเงินหลักประกันได้ในวันพุธคือ T+2 (Trade date วันจันทร์ + อีก 2 วันทำการยอดเงินจะปลอดภาระ) ซึ่งท่านจะได้รับเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาในการแจ้งถอนเงินในหมายเหตุของแบบฟอร์มการถอนเงินนั้นๆ

ประเภทบัญชี Cash Balance (ถอนเงินค่าขายหลักทรัพย์หรือถอนเงินที่ฝากไว้)

ท่านมีการขายหลักทรัพย์วันจันทร์ ซึ่งยอดเงินค่าขายหลักทรัพย์ท่านจะยังไม่สามารถถอนออกได้ เนื่องจากยอดเงินดังกล่าวยังไม่ปลอดภาระ ยอดเงิน ค่าขายจะปลอดภาระและทำการถอนได้ในวันพุธคือ T+2 (Trade date วันจันทร์ + อีก 2 วันทำการยอดเงินจะปลอดภาระ) ซึ่งท่านจะได้รับเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาในการแจ้งถอนเงินในหมายเหตุของแบบฟอร์มการถอนเงินนั้นๆ

สำหรับการถอนเงินที่ฝากไว้โดยยอดเงินดังกล่าวไม่ได้นำไปซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ยอดเงินในส่วนนี้จะไม่ติดภาระผูกพัน(T+2) ท่านสามารถทำถอนได้ ทันที ซึ่งท่านจะได้รับเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาในการแจ้งถอนเงินในหมายเหตุของแบบฟอร์มการถอนเงินนั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ www.fnsyrus.com
 2. เลือกเมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือก E-Form จากนั้นให้เลือกแบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน

ท่านสามารถตรวจสอบรายการฝากและถอนเงินโดยล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน Finansia HERO

1ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่เครื่อง PC

 • Mode Beginner > My Report > Customer Report > Deposit/Withdraw
 • Mode Standard > Account Report > Customer Transaction Report [Screen No.9001,9805] > Customer Report > Deposit/Withdraw

2ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่ Smart Phone

 • Menu > Portfolio > History > ช่องที่แสดง Confirmation ให้กด Drop down list เปลี่ยนเป็น Deposit/Withdraw (สไลด์เมนูขึ้น) > กำหนดปฎิทินวันที่ทำรายการย้อนหลังที่ท่านต้องการ

คำถามเกี่ยวกับ Username/Password/PIN

ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ชั่วคราวที่ระบบส่งให้ทางอีเมล

ยืนยันตัวตนแบบ 2FA ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1

ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS-OTP)

2

ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO (Notification-OTP)

เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) และ ตั้งค่า PIN No. จากนั้นกดปุ่มยืนยัน

เมื่อกดปุ่มยืนยันเรียบร้อยจะมีข้อความแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน(Password) และ รหัสยืนยันส่งคำสั่งซื้อขายเรียบร้อย

Password ใหม่ที่กำหนดต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 8 - 10 หลักดังนี้

 1. ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 2. ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 3. ตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัวเลข
 4. อักขระพิเศษ (กรอกหรือไม่กรอกก็ได้)

PIN ใหม่ที่กำหนด ต้องเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลักเท่านั้น

ล็อกอินใช้งานครั้งแรกที่ แอปพลิเคชัน Finansia HERO

กรอก Username และรหัสผ่านชั่วคราว(Password) จากนั้นกดปุ่มล็อกอิน

“การเข้าล็อกอินครั้งแรกให้กรอกเฉพาะ
Username และ Password เท่านั้น
ไม่ต้องกรอก PIN No.

เมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะเจอหน้าบังคับตั้งรหัส Password ใหม่

การตั้งค่า New Password

New Password
ท่านต้องกำหนดรหัส Password ใหม่เป็นรหัสของท่านที่จะใช้เข้าล็อกอินในครั้งต่อไป
Confirm Password
กรอกยืนยันรหัส Password ใหม่ อีกครั้ง

Password ใหม่ที่กำหนดต้องประกอบด้วยตัวอักษร
และตัวเลขจำนวน 8 – 10 หลักดังนี้

 1. ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 2. ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 3. ตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัวเลข
 4. กำหนดอักษรและตัวเลขไม่ซ้ำกับ User Id.
 5. ไม่มีอักขระพิเศษดังนี้ (!@#$%^&*)

การ Set New PIN No.

New PIN
กรอกเฉพาะตัวเลขจำนวน 6 หลักเท่านั้น
Confirm PIN
ยืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง

PIN ใหม่ที่กำหนด ต้องเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลักเท่านั้น”

เมื่อตั้งค่า PIN ใหม่เป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Finansia HERO ได้ทันที

 • กรณีลืมเฉพาะ Password สามารถขอ reset ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ที่นี่ https://sa1.fnsyrus.com/WEBAUTHEN/signup_fss/forgotpassword.jsp
 • หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชี หรือ โทร 02-782-2400 ต่อ 2

ทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com
 2. ล็อกอิน โดยใส่ Username และ Password
 3. ระบบจะให้เปลี่ยน Password และตั้ง PIN อัตโนมัติ
 • ติดต่อได้ที่โทร 02-782-2400 ต่อ 2 เพื่อทำการขอ Reset PIN
 • การยืนยันตัวตนของท่านด้วยข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 1 ประเภท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศแนวปฎิบัติที่ นป.5/2563 เรื่องแนวทางปฎิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งลงประกาศไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 1 ประเภทคือ รหัส OTP ที่ได้รับผ่านข้อความ SMS ท่านสามารถรับรหัส OTP ได้จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

ขั้นตอนการทำ Two Factor Authentication(2FA)

1

ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ www.fnsyrus.com

 • ท่านทำการ ล็อกอิน กรอก Username และ Password ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกรหัส OTP ถูกต้อง ท่านจะเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้
 • ในกรณีที่ท่านทำการ Logout ออกจากหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ และทำการเข้า ล็อกอิน ใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP ทุกครั้งที่มีการเข้า ล็อกอิน ใหม่

2

ล็อกอิน ผ่าน เช็กแอปพลิเคชัน Finansia HERO, Finansia iTrade หรือ Streaming

 • ท่านทำการ ล็อกอิน กรอก Username และ Password ผ่าน เช็กแอปพลิเคชัน ท่านจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกรหัส OTP ถูกต้องท่านจะเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้
 • ในกรณีที่ท่านทำการ Logout ออกจาก เช็กแอปพลิเคชัน และทำการเข้า ล็อกอิน ใหม่กับ Smart phone หรือ Tablet เครื่องเดิม ท่านจะไม่พบหน้าจอกรอกรหัส OTP อีก
 • หากท่านมีการลบ เช็กแอปพลิเคชัน ออกจากเครื่องและทำการ Download โปรแกรมลงมาใหม่ ท่านจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP อีกครั้ง
 • หากท่านมีการเปลี่ยนเครื่อง ล็อกอิน จาก Smart phone หรือ Tablet เครื่องเดิม เป็น Smart phone หรือ Tablet เครื่องใหม่ ท่านจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP อีกครั้ง

แหล่งที่มาประกาศ

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการทำ Two Factor Authentication หรือ 2FA

เพิ่มเติม
 • สำหรับท่านที่มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

กรณีที่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ www.fnsyrus.com
 2. เลือกเมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือก E-Form จากนั้นเลือกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรณีที่ไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้

 • ให้ติดต่อที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอรับเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลลูกค้า,ทำการลงนามเอกสารดังกล่าว และส่งกลับให้ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-782-2400

ช่องทางที่ 1 หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ www.fnsyrus.com
 2. คลิกที่ FORGET PASSWORD
 3. กรอกแบบฟอร์มขอรหัสผ่านใหม่
  • กรอก Username
  • กรอกอีเมลที่ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัทฯ
 4. กดที่ปุ่มยืนยัน ระบบจะทำการส่ง Password ใหม่ให้ทางอีเมล

ช่องทางที่ 2 แอปพลิเคชัน Finansia HERO

 1. ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน Finansia HERO
 2. เลือก Forgot Password
 3. กรอกแบบฟอร์มขอรหัสผ่านใหม่
  • กรอก Username
  • กรอกอีเมลที่ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัทฯ
 4. กดที่ปุ่ม ยืนยัน ระบบจะทำการส่ง Password ใหม่ให้ทางอีเมล
 • สำหรับท่านที่มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

กรณีที่ท่านยังสามารถเข้า ล็อกอิน ในระบบได้อยู่

 1. ให้ท่านเข้า ล็อกอิน ที่หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ
 2. หลังเข้า ล็อกอิน ได้เรียบร้อยให้ไปที่เมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือกที่ E-Form จากนั้นให้เลือกแบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้า ล็อกอิน ในระบบได้

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้า ล็อกอิน ในระบบได้ ให้ท่านติดต่อไปทางผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอรับเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลลูกค้า ทำการลงนามเอกสารดังกล่าวและส่งกลับให้ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 • ให้ติดต่อเข้ามาที่ 02-782-2400 หรือส่งอีเมลมาที่ int-support@fnsyrus.com
 • ให้ติดต่อเข้ามาที่ 02-782-2400 หรือส่งอีเมลมาที่ int-support@fnsyrus.com

คำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

 • ไม่มี
 • การฝากเงิน / ถอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี และช่องทางการส่งคำสั่ง ดังนี้

 1. ซื้อขายด้วยตนเอง
  • Cash Balance/Credit Balance 0.15%
  • Cash 0.20%
 2. ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ทุกประเภทบัญชี 0.25%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fnsyrus.com/mc03/services/stock/rate-fee.aspx

 • ไม่มี
 • ท่านสามารถคำนวณยอดรายการค่าธรรมเนียมที่ต้องเตรียมชำระได้ตามรายละเอียดดังนี้

1

อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Brokerage (%) ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ราคา X <= 5 ล้านบาท แบ่งเป็นแต่ละประเภทบัญชี และแบ่งเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน

ประเภทบัญชี Cash

 • อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง = 0.20%
 • อัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้แนะนำการลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายให้ = 0.25%

ประเภทบัญชี Cash Balance และ Credit Balance

 • อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง = 0.15%
 • อัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้แนะนำการลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายให้ = 0.25%

2

อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ Trading Fee (%) ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

ประเภทบัญชี Cash ,Cash Balance และ Credit Balance

 • บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 0.005%

3

อัตราค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Clearing Fee (%) ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

ประเภทบัญชี Cash ,Cash Balance และ Credit Balance

 • บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในอัตรา 0.001%

4

ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Regulatory Fee (%) ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

ประเภทบัญชี Cash ,Cash Balance และ Credit Balance

 • บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ 0.001%

จากอัตราค่าธรรมเนียมทั้ง 4 ข้อนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งท่านสามารถคำนวณรายละเอียดได้ดังนี้

ตัวอย่างเช่น

ท่านทำการซื้อหลักทรัพย์จากบัญชี Cash Balance 0.15% จำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระคำนวณดังนี้

 1. อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Commission 0.15%
 2. ค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท x อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า 0.15% = 15 บาท

 3. Trading Fee 0.005% และข้อ 3. Clearing Fee 0.001% และข้อ 4. Regulatory Fee 0.001% จะนำมาคิดรวมเป็น 0.007%
 4. ค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท x อัตราค่าธรรมเนียม 0.007% = 0.70 สตางค์

  นำอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า Commission 15 บาท + ค่าธรรมเนียม 0.70 สตางค์ = ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 15.70 บาท

  Vat7% คิดคำนวณจาก 15.70 บาท x 7% = 1.10 บาท

  ยอดรวมรายการชำระอัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมด 10,000 + 15 + 0.70 + 1.10 = 10,016.80 บาท

หมายเหตุ :

 • เพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมข้อ 1. Brokerage หากมีการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านบาท จะมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นขั้นบันได(Sliding scale) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 • การคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ นี้จะมีผลทำให้ต้นทุน Avg.cost ของท่านเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาที่ท่านสั่งซื้อ
1 2

ขั้นตอนการใช้งานบริการต่างๆ

คำถามอื่นๆ

แยก 2 กรณีดังนี้

 • กรณีลูกค้ายื่นสมุดบัญชีธนาคารแล้ว เงินปันผลจะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
 • กรณีลูกค้ายังไม่ได้ยื่นสมุดบัญชีธนาคาร เงินปันผลจะถูกจ่ายเป็นเช็ก จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็กจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้า

ถ้าท่านต้องการยื่นสมุดบัญชีธนาคาร สามารถทำได้ดังนี้

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ www.fnsyrus.com
 2. เลือกเมนู E-Form
 3. เลือกเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้ โดยล็อกอินที่แอปพลิเคชัน Finansia HERO
 1. ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่เครื่อง PC
  • Mode Beginner > Portfolio > Today Confirm
  • Mode Standard > Buy/Sell > View Order > Today Confirm [Screen no.4103]
  • Mode Classic > กดที่ F9 > ข้อ8.Report
 2. ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่ Smart Phone
  • Menu > Portfolio > Today Confirm
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ย้อนหลังได้โดยล็อกอินที่แอปพลิเคชัน Finansia HERO
 1. ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่เครื่อง PC
  • Mode Beginner > My Report > Customer Report > Confirmation
  • Mode Standard > Account Report > Customer Transaction Report [Screen No.9001,9805] > Customer Report > Confirmation
 2. ล็อกอินเข้า Finansia HERO ที่ Smart Phone
  • Menu > Portfolio > History > Confirmation > กำหนดปฎิทินวันที่ทำรายการย้อนหลังที่ท่านต้องการ
 • คิดคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อบวกกับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุน Avg.cost ของท่านเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาที่สั่งซื้อ

การคิดคำนวณเริ่มต้นจากอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่

1

อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Brokerage (%) ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

ประเภทบัญชี Cash Balance และ Credit Balance

 • อัตราค่าธรรมเนียม(Commission)ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองคิดอยู่ที่ 0.15%
 • อัตราค่าธรรมเนียม(Commission)ที่ให้ผู้แนะนำการลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายให้คิดอยู่ที่ 0.25%

ประเภทบัญชี Cash

 • อัตราค่าธรรมเนียม(Commission)ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองคิดอยู่ที่ 0.20%
 • อัตราค่าธรรมเนียม(Commission)ที่ให้ผู้แนะนำการลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายให้คิดอยู่ที่ 0.25%

2

อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ Trading Fee (%) ในอัตรา 0.005% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

3

อัตราค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Clearing Fee (%) ในอัตรา 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

4

ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Regulatory Fee (%) ในอัตรา 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

หมายเหตุ : ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งท่านสามารถคำนวณรายละเอียดได้ดังนี้

ตัวอย่างเช่น

ซื้อหลักทรัพย์จากบัญชี Cash Balance 0.15% จำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นเงินที่ต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระคำนวณดังนี้

ข้อ 1

อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Commission 0.15%
ค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท x อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า 0.15% = 15 บาท

ข้อ 2 ,ข้อ 3 และข้อ4

ค่าธรรมเนียมจะนำมาคิดเป็น 0.007%

ค่าซื้อหลักทรัพย์ 10,000 บาท x อัตราค่าธรรมเนียม 0.007% = 0.70สตางค์

นำอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า Commission 15 บาท + ค่าธรรมเนียม 0.70 สตางค์ = ได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 15.70 บาท

Vat7% คิดคำนวณจาก 15.70 บาท x 7% = 1.10 บาท

รวมยอดรายการชำระทั้งหมด 10,000 + 15 + 0.70 + 1.10 = 10,016.80 บาท

วิธีการคำนวณหา Avg.cost (Average cost)

(ราคาซื้อ + อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ + Vat7%) / จำนวนหุ้นทั้งหมด = ราคาต้นทุนเฉลี่ย (Average cost) (10,000 + 15.70 + 1.10) / จำนวน 1,000 หุ้น = ราคา Avg.cost 10.02 บาท

1 2
 • เนื่องจากมีการทยอยซื้อหลักทรัพย์เข้ามาใน Port หลายครั้งหลายราคา และทยอยขายหลักทรัพย์ออกบางส่วน ซึ่งในการขายออกแต่ละส่วนทำให้ต้นทุนหลักทรัพย์ใน Port เปลี่ยนไป ทำให้เข้าใจว่าการขายออกแต่ละส่วนนั้นได้กำไรทุกครั้งที่มีการขาย สาเหตุเกิดจากการขายแบบ FIFO (First In First Out) คือ ขายหลักทรัพย์ที่ต้นทุนราคาแรกออกไปก่อน

ตัวอย่างเช่น

วันที่ 1
ซื้อหลักทรัพย์ FSS จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท = 10,000 บาท
วันที่ 2
ซื้อหลักทรัพย์ FSS จำนวน 2,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 9 บาท = 18,000 บาท
วันที่ 3
ซื้อหลักทรัพย์ FSS จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท = 11,000 บาท

วิธีการคิดหาราคาเฉลี่ย (Average cost) ในวันที่ 3 คือ

(มูลค่าราคาหลักทรัพย์ 10,000+18,000+11,000) / จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อ 4,000 หุ้น = ราคา Avg.cost คือ 9.75 บาท*

วันที่ 4
ขายหลักทรัพย์ FSS จำนวน 500 หุ้น ราคาหุ้นละ 9.85 บาท
(ณ.เวลาที่ขายราคาตลาดอยู่ที่ 9.85 บาท)

ด้วยความเข้าใจว่าต้นทุนหลักทรัพย์นี้อยู่ที่ 9.75 บาท ซึ่งการขายที่ราคา 9.85 บาท ท่านต้องกำไร 0.10 สตางค์ แต่ท่านทำการขายแบบ FIFO เป็นการขายต้นทุน 10 บาท ของหลักทรัพย์ในวันที่ 1 ไม่ใช่ที่ราคา 9.75 บาท ที่แสดงในช่องของ Avg.cost เมื่อทำการขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยการแสดงค่าในช่อง Realized (กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง) ท่านจะพบว่าเป็นยอดติดลบ

วันที่ 5

ราคาเฉลี่ย(Avg.cost) ของหลักทรัพย์ FSS จะถูกคิดคำนวณใหม่คือ

หลักทรัพย์ FSS ที่ซื้อในวันที่ 1 คงเหลือจำนวน 500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท = 5,000 บาท

หลักทรัพย์ FSS ที่ซื้อในวันที่ 2 คงเหลือจำนวน 2,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 9 บาท = 18,000 บาท

หลักทรัพย์ FSS ที่ซื้อในวันที่ 3 คงเหลือจำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท = 11,000 บาท

(มูลค่าราคาหลักทรัพย์ 5,000 + 18,000 + 11,000) / จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ 3,500 หุ้น
= ราคา Avg.cost คือ 9.71 บาท*)

หากในวันที่ 4 ท่านไม่ได้ทยอยขายหลักทรัพย์ออกบางส่วน แต่เป็นการขายออกทั้งหมดในคราวเดียว ท่านก็จะพบว่า Realized (กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง) จะไม่มีการคิดคำนวณแบบ FIFO (First In First Out) แต่จะเป็นการขาย Avg.cost ที่ 9.75 บาท

หมายเหตุ :

 • *การยกตัวอย่างเป็นเพียงการคิดคำนวณเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น ซึ่งราคาต้นทุนเฉลี่ย Avg.cost ดังกล่าวไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง ส่วนต้นทุนที่แท้จริงท่านจะต้องมีการคำนวณรวมอัตราค่าธรรมเนียมรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ร่วมด้วยจึงจะได้ราคาต้นทุนเฉลี่ย Avg.cost ที่ถูกต้อง
 • การคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Brokerage
  • อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ Trading Fee
  • อัตราค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Clearing Fee
  • ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Regulatory Fee
   อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้จะมีผลทำให้ราคาต้นทุนเฉลี่ย Avg. cost ของท่านเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาที่ท่านสั่งซื้อ

สาเหตุหลักเกิดได้จาก

 1. บัญชีของท่านไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมานานข้อมูล KYC หมดอายุหรือต้องมีการทบทวน Suitability Test ใหม่
 2. เอกสารสำเนาเปิดบัญชี เช่น บัตรประชาชนหมดอายุ
 3. ผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น ให้ท่านติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและทางผู้แนะนำการลงทุนของท่านจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องปลดล็อกบัญชี

กรณีบัญชีไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมานาน ข้อมูล KYC หมดอายุหรือต้องมีการทบทวนใหม่โดย

 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ www.fnsyrus.com
 • เลือกเมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นเลือก Review KYC
 • จากนั้นผู้แนะนำการลงทุนของท่านจะส่งเรื่องปลดล็อกบัญชี