เริ่มยืนยันตัวตนแบบ 2 FA ด้วยรหัส OTP ผ่าน SMS

กรณีที่ท่าน กด Skip ไม่ทำการยืนยันผ่านระบบ 2FA
ท่านจะสามารถเข้าระบบการซื้อขายตามปกติ ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

ลงประกาศวันที่ 29/05/2021
views (0)
2021-06-23T00:55:40