เริ่มยืนยันตัวตนแบบ 2 FA ด้วยรหัส OTP ผ่าน SMS

หมายเหตุ
  • แอป Streaming และ เว็บไซต์ www.settrade.com จะบังคับใช้ระบบ 2FA ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 20.00 น. โดยจะไม่สามารถกด Skipได้
  • แอป Finansia HERO จะบังคับใช้ระบบ 2FA ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564 ท่านสามารถกด Skip ไม่ทำการยืนยันผ่านระบบ 2FA ได้จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 2564
  • เว็บไซต์ www.fnsyrus.com จะบังคับใช้ระบบ 2FA ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2564 ทั้งนี้ ท่านจะสามารถกด Skip ไม่ทำการยืนยันผ่านระบบ 2FA ได้จนถึงวันที่ 2 ต.ค. 2564

ลงประกาศวันที่ 29/05/2021
views (0)
2024-07-16T07:53:32