ประกาศล่าสุด

 • 2912 / 2017
  29/12/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 19 ธันวาคม 2560

 • 1812 / 2017
  18/12/2017

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 • 1812 / 2017
  18/12/2017

  ประกาศการส่งคำสั่งและอัตราค่าธรรมเนียมการขายเศษหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม

 • 2111 / 2017
  21/11/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 16 พฤศจิกายน 2560

 • 1311 / 2017
  13/11/2017

  เปิดบริการเพิ่มเเล้ว วันนี้! สำหรับ CASH ONLINE ธนาคารกรุงเทพ

 • 0111 / 2017
  01/11/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 17 ตุลาคม 2560

 • 1910 / 2017
  19/10/2017

  แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

 • 1710 / 2017
  17/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

 • 0401 / 2018
  04/01/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 4 มกราคม 2561

 • 2012 / 2017
  20/12/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560