ประกาศล่าสุด

 • 0205 / 2018
  02/05/2018

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 20 เมษายน 2561

 • 0904 / 2018
  09/04/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 • 1603 / 2018
  16/03/2018

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 • 2002 / 2018
  20/02/2018

  ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

 • 0802 / 2018
  08/02/2018

  แนวทางการปรับเวลาการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 • 3001 / 2018
  30/01/2018

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 16 มกราคม 2561

 • 2301 / 2018
  23/01/2018

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับบริการลูกค้า

 • 2912 / 2017
  29/12/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 19 ธันวาคม 2560

 • 1812 / 2017
  18/12/2017

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 • 1812 / 2017
  18/12/2017

  ประกาศการส่งคำสั่งและอัตราค่าธรรมเนียมการขายเศษหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม