ประกาศล่าสุด

 • 1311 / 2017
  13/11/2017

  เปิดบริการเพิ่มเเล้ว วันนี้! สำหรับ CASH ONLINE ธนาคารกรุงเทพ

 • 0311 / 2017
  03/11/2017

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิการยน 2560

 • 0111 / 2017
  01/11/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 17 ตุลาคม 2560

 • 1910 / 2017
  19/10/2017

  แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

 • 1710 / 2017
  17/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

 • 1411 / 2017
  14/11/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

 • 3010 / 2017
  30/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 • 1610 / 2017
  16/10/2017

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560

 • 0610 / 2017
  06/10/2017

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 22 กันยายน 2560

 • 2509 / 2017
  25/09/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560