ประกาศล่าสุด

 • 1104 / 2024
  11/04/2024

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 17 เมษายน 2567

 • 0404 / 2024
  04/04/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 05/04/67

 • 0404 / 2024
  04/04/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567

 • 3003 / 2024
  30/03/2024

  ห้ามมิให้นักลงทุนสัญชาติไทยลงทุนใน NVDR นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (ห้ามซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR)

 • 2903 / 2024
  29/03/2024

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 1 เมษายน 2567

 • 1903 / 2024
  19/03/2024

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 19/03/67

 • 1203 / 2024
  12/03/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

 • 2302 / 2024
  23/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 • 0902 / 2024
  09/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 • 0102 / 2024
  01/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

2024-04-21T08:40:38