ประกาศล่าสุด

 • 1402 / 2020
  14/02/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 • 1302 / 2020
  13/02/2020

  ปรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำการซื้อขายในตลาดต่างประเทศ

 • 1302 / 2020
  13/02/2020

  ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 • 3001 / 2020
  30/01/2020

  ประกาศ Corporate Action สัญญา SCB Futures เนื่องจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ)

 • 2801 / 2020
  28/01/2020

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

 • 2501 / 2020
  25/01/2020

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 • 3012 / 2019
  30/12/2019

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ Z19

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวนดัชนี SET50 และ SET 100 สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 • 1612 / 2019
  16/12/2019

  นำส่งราคา Final Settlement ของ Single Stock Futures อ้างอิง GLOW

 • 2911 / 2019
  29/11/2019

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ X19

2022-07-05T04:33:41