ประกาศล่าสุด

 • 3001 / 2020
  30/01/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563

 • 3001 / 2020
  30/01/2020

  ประกาศ Corporate Action สัญญา SCB Futures เนื่องจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ)

 • 2801 / 2020
  28/01/2020

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

 • 2501 / 2020
  25/01/2020

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 • 1601 / 2020
  16/01/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563

 • 0901 / 2020
  09/01/2020

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 7 มกราคม 2563

 • 3012 / 2019
  30/12/2019

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ Z19

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวนดัชนี SET50 และ SET 100 สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  ประกาศ Corporate Action สัญญาฟิวเจอร์ส อ้างอิงหลักทรัพย์ TCAP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562