2022-01-26T18:42:27

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
โดยบริษัทฯ จะให้บริการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับท่านดังนี้

กรุณาระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม

ต้องการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ลืม User/Password/PIN/สอบถามปัญหาการใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ผ่านระบบออนไลน์

ต้องการติดต่อตัวแทนขายกองทุนรวม/ปัญหาระบบซื้อขายกองทุนรวม

สอบถามสถานะการเปิดบัญชี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การฝาก/ถอนเงิน

การฝาก/ถอนหุ้น

ข้อเสนอแนะการให้บริการ หรือ อื่นๆ

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *

หมายเหตุ : กรุณาเลือกหัวข้อคำปรึกษา ให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบ และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทางด้านบน
ให้ครบถ้วน ก่อนส่งข้อความเพื่อที่บริษัทจะรีบดำเนินการตอบคำถาม หรือติดต่อท่านโดยเร็ว