2024-07-16T06:49:14

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

THE BROKER NO.24

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โบรกเกอร์หมายเลข 24) ให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบัน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้แนะนำการลงทุน รวมถึงมีการกลั่นกรองบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกอ่านหรือฟังบทวิเคราะห์ได้ตามความต้องการ ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันโดดเด่นด้านการลงทุน รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ จึงทำให้ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้พัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจหลักทรัพย์

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

Single Sign-On

สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยการ "ล็อกอิน" เพียงครั้งเดียว

Finansia HERO

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์ และส่งคำสั่งซื้อขายเรียลไทม์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง PC และ Mobile Phone ทั้ง iOS, Android และ Tablet

ฝาก/ถอนหลักประกัน

สามารถ ฝาก/ถอน เงินหลักประกัน
และหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางออนไลน์

IPO - Online

สิทธิ์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ (IPO)

จองสัมมนาออนไลน์

รับสิทธิ์ในการจองสัมมนากับบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Free Trial

ฟรี! มีบริการทดลองใช้งานระบบซื้อขาย
แบบฟรี 30 วัน

Finansia Channel

สามารถติดตามสถานการณ์ข่าวการลงทุน และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และFinansia Channel