2024-07-16T07:51:06

ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และประสบกับความตื่นตระหนกครั้งใหญ่เมื่อต้นปี 2565 เมื่อสงครามในยุโรปตะวันออกถูกจุดชนวนขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ, สกุลเงิน, หุ้น และพันธบัตร รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตกอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงระส่ำระส่าย โดยตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งราคาหุ้น (Prices) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่ลดลง เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการลงทุน สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เองก็ไม่มีข้อยกเว้น ในปี 2565 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง จาก 88,443 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 71,226 ล้านบาท ในปี 2565 หรือลดลงร้อยละ 19.47 ส่งผลให้ Finansia มีรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ลดลงประมาณร้อยละ 19 เช่นกัน แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถครองอันดับ 1 ในส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายออนไลน์สำหรับนักลงทุนรายบุคคล ร้อยละ 7.31 และอันดับ 3 ในอันดับการซื้อขายของตลาดโดยรวมร้อยละ 5.34 Finansia HERO เวอร์ชันปรับปรุงล่าสุดของบริษัทฯ ยังคงเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยที่สุดของอุตสาหกรรม โดยทีม E-Business และทีมการตลาดของเราเปิดบัญชีใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่า 60,000 บัญชี รวมเป็นประมาณ 250,000 บัญชี

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก IPO ที่แข็งแกร่งจากทีมวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ทั้งของบริษัทฯ และ Finansa Securities Ltd. (FSL) สำหรับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้ง Finansia X เพื่อเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ FSL ประมาณร้อยละ 100 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ทีม Investment banking ของทั้ง 2 บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) 20 หุ้น IPO ในช่วงปี 2565 ซึ่งรวมถึงหุ้นสำคัญอย่าง Thai Life และ I-TAIL CORPORATION เรายังคงมีตำแหน่งในการเป็นผู้นำ IPO ที่แข็งแกร่ง ของอุตสาหกรรม และการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีคุณภาพให้แก่นักลงทุนรายย่อยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จาก SET เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 นอกจากนี้ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset licenses) เพื่อขยายการบริการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแก่นักลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ในไตรมาสที่ 4 นั้นวิกฤติการผิดนัดชำระหลักทรัพย์ครั้งใหญ่สร้างความเสียหายในวงกว้างทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการให้พิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ และยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ บริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission income) เนื่องจากการแข่งขัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจให้บริษัทฯ ปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจไปสู่ "การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล" เพื่อรักษาตำแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ และขยายสู่การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management) เราขอขอบคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านจะให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ