ประกาศล่าสุด

 • 1103 / 2022
  11/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565

 • 0303 / 2022
  03/03/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565

 • 2802 / 2022
  28/02/2022

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

 • 2502 / 2022
  25/02/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • 2402 / 2022
  24/02/2022

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 1402 / 2022
  14/02/2022

  ช้อปดีมีคืน

 • 1102 / 2022
  11/02/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 • 0802 / 2022
  08/02/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 • 0202 / 2022
  02/02/2022

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

 • 2801 / 2022
  28/01/2022

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

2022-10-07T15:33:02