โอนเงินเป็นหลักประกัน


ขั้นตอนการโอนเงินด่วนผ่าน ธ. กรุงเทพ
 • 1
  Login เข้าสู่
  Mobile Banking
  ของท่าน เลือกเมนู
  "จ่ายเงิน"
 • 2
  เลือก
  "เลือกผู้ให้บริการ"
 • 3
  กดเครื่องหมาย
  "ค้นหา"
 • 4
  ค้นหา
  "พร้อมเพย์
  ฟินันเซีย ไซรัส"
 • 5
  ระบุเลขที่อ้างอิง
  อ้างอิง 1
  เลขที่บัตรประชาชน
  อ้างอิง 2
  เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
เงื่อนไข
 1. ทำรายการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น
 2. โอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code สามารถเพิ่มวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ธนาคารกสิกรไทยทำรายการได้เฉพาะ QR Code
 4. ชื่อบัญชีผู้โอน จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 782 2400
ขั้นตอนการโอนเงินด่วนผ่าน ธ. กสิกรไทย
 • 1
  Login เข้าสู่ ระบบ
  Finansia Smart Access
  กรอก Username และ Password
 • 2
  เลือก
  Prompt Trade/โอนเงินพร้อมเทรด
 • 3
  เลือกประเภทบัญชี
 • 4
  ดาวน์โหลด QR Code
  ** QR Code สามารถเซฟและนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้
เงื่อนไข
 1. โอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code สามารถเพิ่มวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสูงสุด 2,000,000 บาท
 2. ชื่อบัญชีผู้โอนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 782 2400
ขั้นตอนการโอนเงินด่วนผ่าน ธ. ไทยพาณิชย์
 • 1
  Login เข้าสู่
  Mobile Banking
  ของท่าน เลือกเมนู
  "จ่ายบิล"
 • 2
  กดเครื่องหมายค้นหา
 • 3
  ค้นหา
  "พร้อมเพย์
  ฟินันเซีย ไซรัส"
 • 4
  ระบุเลขที่อ้างอิง
  อ้างอิง 1
  เลขที่บัตรประชาชน
  อ้างอิง 2
  เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
เงื่อนไข
 1. ทำรายการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น
 2. โอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code สามารถเพิ่มวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ธนาคารกสิกรไทยทำรายการได้เฉพาะ QR Code
 4. ชื่อบัญชีผู้โอน จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 782 2400
ขั้นตอนการโอนเงินด่วนผ่าน ธ. กรุงศรี
 • 1
  Login เข้าสู่
  Mobile Banking
  ของท่าน เลือกเมนู
  "จ่ายบิล"
 • 2
  เลือกประเภทบัญชี
  "ออมทรัพย์"
 • 3
  เลือกค้นหาบริษัทผู้รับชำระ
 • 4
  ค้นหา
  "พร้อมเพย์
  ฟินันเซีย ไซรัส"
 • 5
  ระบุเลขที่อ้างอิง
  อ้างอิง 1
  เลขที่บัตรประชาชน
  อ้างอิง 2
  เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
เงื่อนไข
 1. ทำรายการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น
 2. โอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code สามารถเพิ่มวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ธนาคารกสิกรไทยทำรายการได้เฉพาะ QR Code
 4. ชื่อบัญชีผู้โอน จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 782 2400
ขั้นตอนการโอนเงินด่วนผ่าน ธ. ทหารไทย
 • 1
  Login เข้าสู่
  Mobile Banking
  ของท่าน เลือกเมนู
  "จ่ายบิล"
 • 2
  เลือกเมนู
  "ค้นหาบิล"
 • 3
  ค้นหา
  "พร้อมเพย์
  ฟินันเซีย ไซรัส"
 • 4
  ระบุเลขที่อ้างอิง
  อ้างอิง 1
  เลขที่บัตรประชาชน
  อ้างอิง 2
  เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
เงื่อนไข
 1. ทำรายการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น
 2. โอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR Code สามารถเพิ่มวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท
 3. ธนาคารกสิกรไทยทำรายการได้เฉพาะ QR Code
 4. ชื่อบัญชีผู้โอน จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 782 2400
วิธีโอนเงินด่วน
โอนเงินเป็นหลักประกันเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านทุกธนาคาร มีเงื่อนไขดังนี้
 • โอนเงินในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) เงินเข้าบัญชีใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • โอนเงินนอกเวลาทำการ หรือในวันหยุด เงินจะเข้าบัญชีประมาณ 9 โมงเช้าของวันทำการถัดไป
เลือกธนาคารเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แบบ Real-time โดยเมื่อโอนเงินเสร็จ ท่านสามารถซื้อ/ขายฯ ได้ทันที
วิธีการสมัคร
สมัครใช้บริการฝากเงินแบบ real-time กับธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ทันที
ฝากเงิน Real-time
เลือกฝากเงินแบบ real-time เข้าบัญชีซื้อขายฯ ที่ท่านต้องการ
ลูกค้าสามารถสั่งตัดเงินจากบัญชีธนาคาร ที่ท่านผูกไว้กับบริษัท (ATS) เพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ดังนี้
2024-06-18T22:49:26