Trading Alert & Turnover List

 • 1710 / 2017
  17/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

 • 0907 / 2018
  09/07/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

 • 0207 / 2018
  02/07/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561