Trading Alert & Turnover List

 • 1710 / 2017
  17/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

 • 2304 / 2018
  23/04/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

 • 1904 / 2018
  19/04/2018

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 18 เมษายน 2561