ประกาศ SET/TFEX

 • 2309 / 2020
  23/09/2020

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์” 1 ต.ค. 63

 • 2109 / 2020
  21/09/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563

 • 1809 / 2020
  18/09/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563

 • 1009 / 2020
  10/09/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563

 • 3108 / 2020
  31/08/2020

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

 • 3108 / 2020
  31/08/2020

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ Q20

 • 2408 / 2020
  24/08/2020

  ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 2 กันยายน 2563 (EOD) ถึง 3 กันยายน 2563 (Intraday)

 • 2408 / 2020
  24/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 • 1708 / 2020
  17/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 • 0608 / 2020
  06/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563