ประกาศ SET/TFEX

 • 1505 / 2024
  15/05/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • 0305 / 2024
  03/05/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 • 2904 / 2024
  29/04/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567

 • 0404 / 2024
  04/04/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567

 • 1203 / 2024
  12/03/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

 • 2302 / 2024
  23/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 • 0902 / 2024
  09/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 • 0102 / 2024
  01/02/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 • 2401 / 2024
  24/01/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567

 • 0801 / 2024
  08/01/2024

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567

2024-05-26T17:53:22