ประกาศ SET/TFEX

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 (Intraday) ถึง 15 เมษายน 2564

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564

 • 3103 / 2021
  31/03/2021

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ H21

 • 2603 / 2021
  26/03/2021

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

 • 2303 / 2021
  23/03/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564

 • 1703 / 2021
  17/03/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564

 • 0503 / 2021
  05/03/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

 • 2502 / 2021
  25/02/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564

 • 2402 / 2021
  24/02/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 • 1702 / 2021
  17/02/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2021-04-14T01:37:50