ประกาศล่าสุด

 • 0901 / 2020
  09/01/2020

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 7 มกราคม 2563

 • 3012 / 2019
  30/12/2019

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ Z19

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวนดัชนี SET50 และ SET 100 สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  ประกาศ Corporate Action สัญญาฟิวเจอร์ส อ้างอิงหลักทรัพย์ TCAP โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562

 • 2712 / 2019
  27/12/2019

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562

 • 1612 / 2019
  16/12/2019

  นำส่งราคา Final Settlement ของ Single Stock Futures อ้างอิง GLOW

 • 1612 / 2019
  16/12/2019

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

 • 2911 / 2019
  29/11/2019

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ X19

 • 1811 / 2019
  18/11/2019

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 • 1411 / 2019
  14/11/2019

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 13 พฤศจิกายน 2562