ประกาศล่าสุด

 • 2408 / 2020
  24/08/2020

  ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 2 กันยายน 2563 (EOD) ถึง 3 กันยายน 2563 (Intraday)

 • 2408 / 2020
  24/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 • 1708 / 2020
  17/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 • 0608 / 2020
  06/08/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563

 • 3107 / 2020
  31/07/2020

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 30 กรกฎาคม 2563

 • 2907 / 2020
  29/07/2020

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563

 • 2107 / 2020
  21/07/2020

  ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (EOD) ถึง 24 กรกฎาคม 2563 (Intraday)

 • 2107 / 2020
  21/07/2020

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 • 1607 / 2020
  16/07/2020

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 15 กรกฎาคม 2563

 • 1507 / 2020
  15/07/2020

  แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบเทรด eFin Trade Plus และ Finansia iSmart ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป