ประกาศล่าสุด

 • 0112 / 2021
  01/12/2021

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 3011 / 2021
  30/11/2021

  ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 แอป Finansia HERO จะรองรับการใช้งานบนมือถือระบบ Andriod เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป / ระบบ iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

 • 1210 / 2021
  12/10/2021

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบในตลาดต่างประเทศ

 • 0710 / 2021
  07/10/2021

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 0208 / 2021
  02/08/2021

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 • 0507 / 2021
  05/07/2021

  ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • 2905 / 2021
  29/05/2021

  เริ่มยืนยันตัวตนแบบ 2 FA ด้วยรหัส OTP ผ่าน SMS

 • 2505 / 2021
  25/05/2021

  ระวัง!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 1405 / 2021
  14/05/2021

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 2104 / 2021
  21/04/2021

  แจ้งลูกค้าทุกท่าน โปรดอัปเดตเบอร์มือถือ ให้เป็นปัจจุบัน

2024-07-16T03:08:42