ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา

 1. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (Finansia) จากนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (Cambodia Securities Exchange: CSX) ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทฯ

 2. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  08.30น. - 11.30น.
  การ Execute "Single Price Call Auction" จะเกิดขึ้น 6 ครั้งภายใน 1 วัน
  คือเวลา ทุก 30 นาที เริ่มที่ 9.00 จนถึง.และ 11.00น.
  1st session : 08.30-09.00
  2nd session : 09.00-09.30
  3rd session : 09.30-10.00
  4th session : 10.00-10.30
  5th session : 10.30-11.00
  6th session : 11.00-11.30
  สกุลเงิน เรียล (Khmer Riel)
  การซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) = 1 หุ้น
  ประเภทคำสั่ง Limit Order
  ระยะเวลาชำระราคา T + 2
  Ceiling/Floor ภายใน +/-5% ของราคาฐาน
  ราคาฐาน a. ตามปกติ ราคาฐานจะใช้ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า
  b. กรณีมี Corporate Action เช่น XD, XR ราคาฐานจะเป็นราคาทางทฤษฎีของหุ้นนั้น
  การซื้อขายหุ้นเข้าใหม่ ราคาซื้อขายของหุ้นเข้าใหม่จะอยู่ระหว่าง +-30% ของราคา IPO
  XD, XR วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD, XR จะเป็นวันก่อนหน้าวันปิดสมุดผู้ถือหุ้น 1 วัน


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  ช่วงราคา ราคาเสนอขั้นต่ำ ตัวอย่างการเสนอราคา
  P < KHR 4,000 10 2,550; 2,560; 3,010; 3,020; 3,990
  KHR 4,000 ≤ P < KHR 20,000 20 4,200; 4,220; 19,520; 19,540
  KHR 20,000 ≤ P < KHR 40,000 50 20,100; 20,150; 35,500; 35,550
  KHR 40,000 ≤ P < KHR 100,000 100 50,700; 50,800; 90,400; 90,500
  KHR 100,000 ≤ P < KHR 200,000 200 150,400; 150,600; 125,200; 125,400
  KHR 200,000 ≤ P < KHR 400,000 500 300,000; 300,500; 350,000; 350,500
  P ≥ KHR 400,000 1000 620,000; 621,000; 852,000; 853,000

 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา เท่ากับ 1.00% เท่ากัน ทั้งการซื้อและการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมนี้ ได้รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว โดยการซื้อขายแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission) เท่ากับ 80,000 เรียล

 4. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2018 New Year's Day
  01/08/2018 Genocide Memorial Day
  01/31/2018 Meak Bochea Day
  03/08/2018 Int'l Women's Day Obs
  04/16/2018 Cambodian New Year 3
  04/17/2018 Khmer New Year
  04/30/2018 Visak Bochea Day (obs)
  05/01/2018 Labour Day
  05/03/2018 Royal Ploughing Day
  05/14/2018 King's Birthday
  05/15/2018 King's Birthday
  05/16/2018 King's Birthday(obs)
  05/21/2018 Day Of Remembrance Obs
  06/01/2018 Children's Day
  06/18/2018 Queen-mother's Birthday
  09/24/2018 Commemoration Day
  10/08/2018 Pchum Ben Day
  10/09/2018 Pchum Ben Day
  10/10/2018 Pchum Ben Day
  10/15/2018 Commemoration Day
  10/23/2018 Peace Day
  10/29/2018 Coronation Day
  11/09/2018 Independence Day
  11/21/2018 Water Festival
  11/22/2018 Water Festival
  11/23/2018 Water Festival
  12/10/2018 International Human Rights
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T00:23:57