ธุรกิจและบริการ

ตลาดที่เปิดให้บริการ

ในปัจจุบัน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนได้ครอบคลุมถึง 34 ตลาดทั่วโลก ครบครันทั้งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน

FINANSIA SYRUS GLOBAL TRADING COMMISSION RATE

ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Netherlands Euronext Amsterdam XAMS 0.33% 35 EUR Euro T+2
Belgium Euronext Brussels XBRU 0.33% 35 EUR Euro T+2
Portugal Euronext Lisbon XLIS 0.33% 35 EUR Euro T+2
France Euronext Paris XPAR 0.33% 35 EUR Euro T+2
Germany Frankfurt Stock Exchange_XETRA XETRA 0.33% 35 EUR Euro T+2
UK London International Exchange LSE_INTL 0.33% 30 USD US Dollar T+2
UK London Stock Exchange SEAQ Market LSE_SEAQ 0.33% 40 GBP British Pound T+2
UK London Stock Exchange SETS Market LSE_SETS 0.33% 40 GBP British Pound T+2
Italy Milano Stock Exchange MTAA 0.33% 35 EUR Euro T+2
Denmark OMX Nordic Stock XCSE 0.33% 250 DKK Danish Krone T+2
Finland OMX Nordic Stock XHEL 0.33% 35 EUR Euro T+2
Sweden OMX Nordic Stock XSTO 0.33% 250 SEK Swedish Krona T+2
Norway Oslo Stock Exchange OSE 0.33% 120 NOK Norwegian Krone T+2
Spain Sistema De Interconexion Bursatil SIBE 0.33% 35 EUR Euro T+2
Switzerland Swiss Europe Exchange VX 0.33% 35 CHF Swiss Franc T+2
Switzerland Swiss Exchange SWX 0.33% 35 CHF Swiss Franc T+2
Austria Wiener Börse (Vienna) Stock XWBO 0.33% 12 EUR Euro T+2
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
US American Stock Exchange AMEX 8 cent per share 30 USD US Dollar T+2
US NASDAQ Global market NASDAQ 8 cent per share 30 USD US Dollar T+2
US BATS Exchange BZX 8 cent per share 30 USD US Dollar T+2
US New York Stock Exchange NYSE 8 cent per share 30 USD US Dollar T+2
US NYSE Arca Stock Exchange NYSE Arcx 8 cent per share 30 USD US Dollar T+2
Canada Toronto Stock Exchange XTSE 8 cent per share 50 CAD Canadian
Dollar
T+2
Canada TSX Venture Stock Exchange XTSX 8 cent per share 50 CAD Canadian
Dollar
T+2
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Australia Australian Stock Exchange ASX 0.33% 45 AUD Australian Dollar T+2
Hong Kong Hong Kong Stock Exchange SEHK 0.25% 200 HKD Hong Kong Dollar T+2
Singapore Singapore Exchange Securities SGX 0.33% 25 SGD Singapore Dollar T+2
Japan Tokyo Stock Exchange TSE 0.33% 2,000 JPY Japanese Yen T+2
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Cambodia Cambodia Securities Exchange CSX 1.00% 80,000 KHR Khmer Riel T+2
Laos Laos Securities Exchange LSX 1.7% BUY 170,000 LAK Laotian Kip T+2
2% SELL
Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange HOSE 0.428% - VND Vietnam Dong T+2
Hanoi Stock Exchange HNX
Unlisted Public Company Market UPCOM

  • อัตราค่า Commission ในตารางเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Fee) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ยกเว้นตลาดในประเทศกลุ่ม The Greater Mekong (ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุในตารางได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ตลาดประเทศในกลุ่ม The Greater Mekong และประเทศญี่ปุ่น สามารถส่งคำสั่งผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้เท่านั้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี ลูกค้้าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นอกจากนี้ ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงของการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นๆที่อยู่ในบัญชีมาเป็นสกุลเงินที่ใช้เกินกว่าจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ดังกล่าว
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T07:14:08