ธุรกิจและบริการ

ตลาดที่เปิดให้บริการ

ในปัจจุบัน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนได้ครอบคลุมถึง 34 ตลาดทั่วโลก ครบครันทั้งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน

FINANSIA SYRUS GLOBAL TRADING COMMISSION RATE

ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Netherlands Euronext Amsterdam XAMS 0.33% 12 EUR Euro T+2
Belgium Euronext Brussels XBRU 0.33% 12 EUR Euro T+2
Portugal Euronext Lisbon XLIS 0.33% 12 EUR Euro T+2
France Euronext Paris XPAR 0.33% 12 EUR Euro T+2
Germany Frankfurt Stock Exchange_XETRA XETRA 0.33% 12 EUR Euro T+2
UK London International Exchange LSE_INTL 0.33% 20 USD US Dollar T+2
UK London Stock Exchange SEAQ Market LSE_SEAQ 0.33% 40 GBP British Pound T+2
UK London Stock Exchange SETS Market LSE_SETS 0.33% 40 GBP British Pound T+2
Italy Milano Stock Exchange MTAA 0.33% 12 EUR Euro T+2
Denmark OMX Nordic Stock Exchange_Copenhagen XCSE 0.33% 100 DKK Danish Krone T+2
Finland OMX Nordic Stock Exchange_Helsinki XHEL 0.33% 12 EUR Euro T+2
Sweden OMX Nordic Stock Exchange_Stockholm XSTO 0.33% 120 SEK Swedish Krona T+2
Norway Oslo Stock Exchange OSE 0.33% 120 NOK Norwegian Krone T+2
Spain Sistema De Interconexion Bursatil Espanol SIBE 0.33% 12 EUR Euro T+3
Switzerland Swiss Europe Exchange VX 0.33% 18 CHF Swiss Franc T+2
Switzerland Swiss Exchange SWX 0.33% 18 CHF Swiss Franc T+2
Poland Warsaw Stock Exchange WSE 0.33% 100 PLN Polish Zloty T+2
Austria Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange XWBO 0.33% 12 EUR Euro T+2
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
US American Stock Exchange AMEX 12 cent per share 20 USD US Dollar T+3
US NASDAQ Global market NASDAQ 12 cent per share 20 USD US Dollar T+3
US NASDAQ Capital Market NASDAQ 12 cent per share 20 USD US Dollar T+3
US New York Stock Exchange NYSE 12 cent per share 20 USD US Dollar T+3
US NYSE Arca Stock Exchange NYSE Arcx 12 cent per share 20 USD US Dollar T+3
Canada Toronto Stock Exchange TSE share price< 1 CAD, a flat fee CAD 25 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
share price>1 CAD, 0.12 CAD per share 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
*** ETFs (Sprott Physical Gold and Silver Trusts) ; settlement and deduction minimum commission will be in USD share price< 1 CAD, a flat fee CAD 25 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
share price>1 CAD, 0.12 USD per share 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
TSX Venture Stock Exchange TSX share price< 1 CAD, a flat fee CAD25 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
share price>1 CAD, 0.12 CAD per share 20 CAD Canadian
Dollar
T+3
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Australia Australian Stock Exchange ASX 0.33% 20 AUD Australian Dollar T+3
Hong Kong Hong Kong Stock Exchange HKEX 0.33% 200 HKD Hong Kong Dollar T+2
Singapore Singapore Exchange Securities Trading Limited SGX-ST 0.33% 20 SGD Singapore Dollar T+3
Japan Tokyo Stock Exchange TSE 0.33% 2,000 JPY Japanese Yen T+3
ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ สกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน วันชำระราคา
Cambodia Cambodia Stock Exchange CSX 1.00% 80,000 KHR Khmer Riel T+3
Laos Laos Securities Exchange LSX 1.7% BUY 170,000 LAK Laotian Kip T+2
2% SELL
Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange HSX 0.428% - VND Vietnam Dong T+3
Ha Noi Stock Exchange HNX T+3

  • อัตราค่า Commission ในตารางเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Fee) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ยกเว้นตลาดในประเทศกลุ่ม The Greater Mekong (ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุในตารางได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ตลาดประเทศในกลุ่ม The Greater Mekong และประเทศญี่ปุ่น สามารถส่งคำสั่งผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้เท่านั้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี ลูกค้้าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นอกจากนี้ ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงของการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นๆที่อยู่ในบัญชีมาเป็นสกุลเงินที่ใช้เกินกว่าจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ดังกล่าว
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02-625-2480
Email : gt@fnsyrus.com