ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 1. ทำไมถึงเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นช่องทางในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในประเทศจีน โดยหุ้นของบริษัทในประเทศจีน นั้นจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในรูปแบบ H-Shares โดยได้รับอนุญาตจาก China Securities Regulatory Commission
  • ดัชนี Hang Seng เป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นดัชนีสำคัญระดับโลก
  • ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นตลาดหนึ่งในสิบที่ดีที่สุดด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
  • ประเทศฮ่องกงเป็นแหล่งที่ตั้งของธนาคาร และสถาบันการเงินที่สำคัญมากมาย
 2. หลักทรัพย์ในตลาดประเทศจีนมี 3 ประเภท

  A shares

  • หลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศจีน คือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น โดยซื้อขายด้วยเงินสกุลหยวน ซึ่งนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถทำการซื้อขายได้

  B shares

  • หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายด้วยเงินตราต่างประเทศ
  • ใช้ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และใช้ฮ่องกงดอลลาร์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเซินเจิ้น ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้
  • มีสภาพคล่องต่ำ

  H shares

  • หลักทรัพย์ของบริษัทประเทศจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • ซื้อขายด้วยฮ่องกงดอลลาร์
  • เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินงานในจีนแผ่นดินใหญ่
  • มีสัดส่วนจำนวนหุ้นประมาณ 10% ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แต่มีมูลค่าทางตลาดมากกว่า 50%
  • นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในบริษัทของประเทศจีน เช่น กองทุนต่างๆ จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้

 3. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (Finansia) จากนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange : SEHK) ผ่านทางระบบ GT Live หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทฯ

 4. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  08.00 น. - 11.00 น.
  12.00 น. - 15.00 น.
  11.00 น. - 12.00 น.
  ช่วงพักกลางวัน
  เวลาโลก GMT + 8
  สกุลเงิน ฮ่องกงดอลลาร์ (Hong Kong Dollar; HKD)
  การซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) = 2,000 หุ้น
  (ช่วงระหว่าง 10 to 100,000 หุ้น)
  ดัชนี Hang Seng Index (HSI)
  ระยะเวลาชำระราคา T + 2


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  ราคา (HKD) ราคาเสนอขั้นต่ำ (HKD)
  HKD 0.01 - 0.25 0.001
  >HKD 0.25 - 0.50 0.005
  >HKD 0.50 - 10.00 0.01
  >HKD 20.00 - 100.00 0.05
  >HKD 100.00 - 200.00 0.1
  >HKD 200.00 - 500.00 0.2
  >HKD 500.00 - 1,000.00 0.5
  >HKD 1,000.00 - 2,000.00 1
  >HKD 2,000.00 - 5,000.00 2
  >HKD 5,000.00 - 9,995.00 5

 5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น (Other Fee) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission) เท่ากับ 200 ฮ่องกงดอลลาร์


  รายละเอียด ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ 0.25% ของมูลค่าซื้อขาย
  ค่าธรรมเนียมซื้อขายขั้นต่ำ 200 ฮ่องกงดอลลาร์ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
  Transaction Levy 0.0027% ของมูลค่าซื้อขาย
  Trading Fee 0.005% ของมูลค่าซื้อขาย
  Stamp Duty 0.100% ของมูลค่าซื้อขาย
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 6. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2018 New Year's Day
  02/15/2018 Lunar New Year's Eve*
  02/16/2018 Lunar New Year
  02/19/2018 Lunar New Year
  03/30/2018 Good Friday
  04/02/2018 Easter Monday
  04/05/2018 Ching Ming Festival
  05/01/2018 Labour Day
  05/22/2018 Buddha's Birthday
  06/18/2018 Tuen Ng Festival
  07/02/2018 Sar Establishment Day
  09/25/2018 Day After Mid-autumn Fest
  10/01/2018 National Day (obs)
  10/17/2018 Chung Yeung Festival
  12/24/2018 Christmas Eve Obs-halfday*
  12/25/2018 Christmas Day
  12/26/2018 Christmas Holiday (obs)
  12/31/2018 New Years Eve-early Close

  * Remark: ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้บริการซื้อขายเพียงครึ่งวัน

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-05-26T18:20:04