ธุรกิจและบริการ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Global Trading

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้กว่า 37 ตลาดทุนทั่วโลก

ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนในการจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ
(FCD : Foreign Currency Deposit Account )

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T00:23:22