ธุรกิจและบริการ

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 • 1.บัญชีเงินสด
  (Cash Account)
 • 2.บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance)
 • 3.บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
  • ลูกค้าเพียงวางหลักประกันอย่างน้อย 20% ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับโบรกเกอร์
  • โบรกเกอร์จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน โดยจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
  • ชำระเงินค่าซื้อหุ้นโดยตัดบัญชีธนาคาร 2 วันทำการ หลังจากวันซื้อหลักทรัพย์ (ระบบ ATS – Automatic Transfer System)
  • ช่วยป้องกันการซื้อหุ้นมากเกินความสามารถในการชำระเงิน โดยลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ 100% ก่อนการลงทุน
  • เงินค้ำประกันที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ด้วย
  • เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ
  • นักลงทุนต้องวางเงิน หรือหลักทรัพย์ตามกำหนดเป็นหลักประกันการกู้เงิน และใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ
  • สะดวกในเรื่องการชำระราคา โดยบริษัทฯ จะตัดค่าซื้อในส่วนเงินสดของลูกค้าก่อน ถ้าอำนาจซื้อไม่พอ บริษัทฯ จึงจะให้กู้ยืมในส่วนที่ขาด
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Contact Center
โทรศัพท์ : 02-782-2400
Email : cxcenter@fnsyrus.com
2022-01-29T08:48:17