ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

 1. ทำไมถึงเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
  • ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings ให้อยู่ในระดับ AAA
  • มากกว่า 40% ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นั้นเป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนนั้นได้กระจายความเสี่ยงไปสู่ประเทศอื่นๆทั่วโลก
  • เป็นตลาดที่จัดว่ามีอิสระในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับสองของโลกรองจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • มีอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เช่น เภสัชภัณฑ์, บริการด้านการเงินการธนาคาร, การท่องเที่ยวและด้านการขนส่ง
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (Finansia) จากนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities: SGX) นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางระบบ GT Live หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทฯ

 3. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  08.00 น. - 16.00 น.
  ช่วงเวลาก่อนตลาดปิด (ช่วงเช้า) 07.30 น. - 07.59 น.
  ช่วงเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายก่อนตลาดเปิด 07.59 น. - 08.00 น.
  ช่วงเวลาก่อนตลาดปิด 16.00 น. - 16.05 น.
  ช่วงเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายก่อนตลาดปิด 16.05 น. - 16.06 น.
  เวลาโลก GMT+8
  สกุลเงิน สิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD), ดอลลาร์สหรัฐ (USD),
  ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD), เยน (JPY)
  ดัชนี Straits Times Index (FSSTI)
  ระยะเวลาชำระราคา T + 2


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  ซื้อขายด้วยสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์
  ราคา (USD หรือ SGD) ราคาเสนอขั้นต่ำ (USD หรือ SGD)
  < $1.00 $0.005
  $1.00-$9.99 $0.01
  > $10.00 $0.02
  ซื้อขายด้วยสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์
  ราคา (HKD) ราคาเสนอขั้นต่ำ (HKD)
  < HKD 0.25 0.001
  HKD 0.250-0.495 0.005
  > HKD 0.500-9.990 0.01
  > HKD 10.00-19.98 0.02
  HKD 20.00-99.95 0.05
  HKD 100.00-199.90 0.1
  HKD 200.00-499.80 0.2
  > HKD 500.00 0.5
  ซื้อขายด้วยสกุลเงินเยน
  ราคา (JPY) ราคาเสนอขั้นต่ำ (JPY)
  < JPY 2,000 1
  JPY 2,000 - 2,995 5
  JPY 3,000 - 29,990 10
  JPY 30,000 - 49,950 50
  JPY 50,000 - 99,900 100
  > JPY 100,000 1000
  อื่นๆ
  ราคา (SGD) ราคาเสนอขั้นต่ำ (SGD)
  > ETFs $0.01*
  $0.001**

  หมายเหตุ:
  ราคาซื้อขายสำหรับ ETFs ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายในราคาที่ ต่ำ/สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุด 30 ช่อง
  *สำหรับ ETFs ทุกตัวยกเว้น ABF Singapore Bond Index ETF ("ABF Bond ETF")
  **สำหรับ ABF Bond ETF เท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 0.33% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น (Other Fee) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission) เท่ากับ 25 สิงคโปร์ดอลลาร์


  รายละเอียด ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.33% ของยอดรวม
  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ 25 SGD ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
  ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.0325% ของมูลค่าการซื้อขาย
  Exchange Levy Fee 0.0075% ของมูลค่าการซื้อขาย
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 5. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2018 New Year's Day
  02/15/2018 Lunar New Year's Eve *
  02/16/2018 Lunar New Year
  02/17/2018 Lunar New Year
  03/30/2018 Good Friday
  05/01/2018 Labour Day
  05/29/2018 Vesak Poya Day
  06/15/2018 Hari Raya Puasa
  08/09/2018 National Day
  08/22/2018 Hari Raya Haji (obs)
  11/06/2018 Deepavali
  12/24/2018 Christmas Eve*
  12/25/2018 Christmas Day
  12/31/2018 New Year's Eve

  * Remark: ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้บริการซื้อขายเพียงครึ่งวัน

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T00:04:43