ธุรกิจและบริการ

Auto Position หรือ Auto Close

Auto Position หรือ Auto Close คือ บริการเลือกสถานะ Open หรือ Close ให้โดยอัตโนมัติ โดยปกติ ผู้ใช้งานโปรแกรมซื้อขายทั้ง Streaming และ iFiSd เมื่อต้องการจะส่งคำสั่งเพื่อเปิดสัญญา จะใช้คำสั่ง “Open” เช่น ต้องการเปิดสถานะ Long (มีมุมมองต่อราคาปรับตัวขึ้น) จะส่งคำสั่งซื้อในระบบเป็น “Long Open” และหากต้องการปิดสัญญาดังกล่าว จะส่งคำสั่งคู่ตรงข้าม (Offset) ได้แก่ “Short Close

หรือหากนักลงทุนต้องการเปิดสถานะ Short (มีมุมมองต่อราคาปรับตัวลง) จะส่งคำสั่งขายในระบบเป็น “Short Open” และหากต้องการปิดสัญญาดังกล่าว จะส่งคำสั่งคู่ตรงข้าม (Offset) เป็น “Long Close

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการส่งคำสั่งของลูกค้า บริการ Auto Position (บน Streaming) และ Auto Close (บน iFiSd) จึงเป็นทางเลือกเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักลงทุนดังต่อไปนี้
  1. นักลงทุนไม่ต้องระบุ Open/Close ในขั้นตอนการส่งคำสั่งด้วยตนเอง*
  2. นักลงทุนสามารถตั้ง Order ลักษณะ Same Series ได้
  3. ทำให้นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งเพื่อกลับฝั่งสถานะถือครองสัญญาฟิวเจอร์สได้อย่างรวดเร็ว
  4. สามารถใช้เพื่อเป็นการ Roll-Over สัญญาถือครองไปยังซีรีย์ถัดไปได้
ตัวอย่างหลักการทำงานของ Auto Position / Auto Close : เพื่อการกลับฝั่งสถานะการถือครอง Long / Short
นักลงทุน ก. มีสถานะ Long S50M19 ในบัญชีซื้อขาย 1 สัญญา โดยตั้งเป้าหากดัชนีเกินกว่า 1,100 จุด จะปิดสัญญานี้ และเปลี่ยนไปเปิดสถานะ Short จำนวน 1 สัญญาโดยทันทีที่ราคาเดียวกัน**
แต่เดิม
นักลงทุน ก. จะต้องปิดสัญญา ด้วยการ Short Close ให้ได้ก่อน ถึงจะสามารถตั้ง Short Open ได้ ไม่เช่นนั้นระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถตั้ง Short Open ได้
หากนักลงทุนเปิดฟังก์ชัน Auto Position หรือ Auto Close ไว้
นักลงทุน ก. จะตั้งออเดอร์ Short Auto S50M19 ที่ดัชนี 1,100 จุด จำนวน 2 สัญญา โดย 1 สัญญาแรก ระบบจะใช้เป็น Close อัตโนมัติ เพื่อ “ปิด” สัญญา Long S50M19 ที่มีอยู่ในบัญชี และอีก 1 สัญญาถัดมา ระบบจะใช้เป็น Open อัตโนมัติ เพื่อ “เปิด” สัญญา Short S50M19 เข้าสู่บัญชี เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น นักลงทุน ก. จะเหลือ Short S50M19 จำนวน 1 สัญญาในบัญชี
ตัวอย่างหลักการทำงานของ Auto Position / Auto Close : เพื่อการ Roll-Over
นักลงทุน ข. มีสถานะ Long S50M19 ในบัญชีซื้อขาย 1 สัญญา ต้องการปิดสถานะสัญญาที่มี และเปลี่ยนไปถือสถานะฝั่ง Long เดียวกันในสัญญา S50U19 จำนวน 1 สัญญา (Roll-Over)
แต่เดิม
หากนักลงทุนเลือกส่งคำสั่ง Combination Order ด้วยการตั้งออเดอร์เป็น Long Open สัญญา S50M19U19 จำนวน 1 คู่สัญญา
ระบบ Combination Order จะจำแนกออเดอร์เป็นดังต่อไปนี้
Side Position Series Status
Long Open S50U19 ทำได้
Short Open S50M19 ทำไม่ได้ (Same Series)

ดังนั้น ออเดอร์หนึ่งในคำสั่งของ Combination Order ด้วยการตั้งเป็น Long Open S50M19U19 จำนวน 1 คู่สัญญา จึงถูกระบบปฎิเสธไป เนื่องจากการ Short Open S50M19 ทำไม่ได้ เนื่องจากในบัญชีมี Long S50M19 อยู่แล้ว (สถานะ Same Series)

หากนักลงทุนเปิดฟังก์ชัน Auto Position หรือ Auto Close ไว้
นักลงทุนเลือกส่งคำสั่ง Combination Order ด้วยการตั้งออเดอร์เป็น Long Auto สัญญา S50M19U19 จำนวน 1 คู่สัญญา
ระบบ Combination Order จะจำแนกออเดอร์เป็นดังต่อไปนี้
Side Position Series Status
Long Auto เปลี่ยนเป็น Open S50U19 ทำได้
Short Auto เปลี่ยนเป็น Close S50M19 ทำได้

ดังนั้น คำสั่ง Long Auto S50M19U19 นี้จึงสามารถส่งคำสั่งได้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ บัญชีซื้อขายนี้จะ Roll-Over การถือครองสถานะ Long จากสัญญา S50M19 เป็น S50U19 แทน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้ฟังก์ชัน Auto Position (สำหรับโปรแกรม Streaming) หรือ Auto Close (สำหรับโปรแกรม iFiSd) สามารถทำได้โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน
หมายเหตุ
  • * ฟังก์ชัน Auto Position และ Auto Close มีเฉพาะโปรแกรมใช้งานเวอร์ชันลูกค้าเท่านั้น ไม่มีฟังก์ชันนี้สำหรับเวอร์ชันเจ้าหน้าที่การตลาด
  • ** หลังจากการตั้งออเดอร์แล้ว หาก S50M19 แตะระดับ 1,100 จุด (ตามตัวอย่าง) เพียงสัญญาเดียว หรือจำนวนสัญญาในกระดานซื้อขายมีไม่เพียงพอต่อการสร้างสถานะคู่ตรงข้าม (Short Open) เช่น ออเดอร์ตามตัวอย่าง Match 1,100 สัญญาเดียว การตั้ง Auto Position / Auto Close อาจไม่สามารถสร้างสถานะ Short Open ซึ่งเป็นคำสั่ง Order ที่สองในชุดคำสั่ง Auto ได้สำเร็จ
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และส่งเสริมตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2659 4349
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-07-16T06:31:14