ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม

 1. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (Finansia) จากนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE ), ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange : HNX ) และ Unlisted Public Company Market (UPCOM) ด้วยระบบเทรดออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ และ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ

 2. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด HOSE HNX
  ช่วงเวลาซื้อขาย Pre Open 09.00 - 09.15 Open 09.00 - 11.30
  (Session 1) Open 09.15 - 11.30
  (Session 2) Open 13.00 - 14.30 Open 13.00 - 14.30
  Pre Close 14.30 - 14.45 Pre Close 14.30 - 14.45
  Run-Off 14.45 Run-Off 14.45


  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ – วันศุกร์)
  09.00 น. – 14.45 น.
  ประเภทการซื้อขาย การซื้อขายแบบต่อเนื่อง (Continuous Trading)
  สกุลเงิน ดอง (Vietnamese Dong; VND)
  การซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
  HOSE : 100 หุ้น
  HNX : 100 หุ้น
  ระยะเวลาชำระราคา T + 2
  Ceiling/Floor ภายใน +/-7% ของราคาฐาน
  ราคาฐาน a. ตามปกติ ราคาฐานจะใช้ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า
  b. กรณีมี Corporate Action เช่น XD, XR ราคาฐานจะเป็นราคาทางทฤษฎีของหุ้นนั้น
  การซื้อขายหุ้นเข้าใหม่ ราคาซื้อขายของหุ้นเข้าใหม่จะอยู่ระหว่าง +-30% ของราคา IPO
  XD, XR วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD, XR จะเป็นวันก่อนหน้าวันปิดสมุดผู้ถือหุ้น 1 วัน


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  Exchange Price per share (VND) Tick size (VND)
  HOSE < 10,000 10
  10,000 - 49,990 50
  > 50,000 100
  HNX / UPCOM Every price 100
  HOSE
  ราคา ราคาเสนอขั้นต่ำ
  < VND10,000 VND10
  VND10,000 - VND49,950 VND50
  ≤ VND50,000 VND100
  HNX
  ราคา ราคาเสนอขั้นต่ำ
  All price VND100

 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม เท่ากับ 0.428% เท่ากัน ทั้งการซื้อและการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมนี้ ได้รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว โดยการซื้อขายแต่ละครั้ง ไม่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission)

 4. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2018 New Year's Day
  01/23/2018 Market Suspended
  01/24/2018 Market Suspended
  02/14/2018 Lunar New Year
  02/15/2018 Lunar New Year
  02/16/2018 Lunar New Year
  02/19/2018 Lunar New Year
  02/20/2018 Lunar New Year
  04/25/2018 Hung Kings Commemorations
  04/30/2018 Liberation Day
  05/01/2018 Labour Day
  09/03/2018 National Day
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-06-18T23:26:07