ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม

 1. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) จากนั้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE ) และ ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange : HASTC ) ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทฯ

 2. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด HOSE HASTE
  ช่วงเวลาซื้อขาย Pre Open 09.00 - 09.15 Open 09.00 - 11.30
  (Session 1) Open 09.15 - 11.30
  (Session 2) Open 13.00 - 14.30 Open 13.00 - 14.30
  Pre Close 14.30 - 14.45 Pre Close 14.30 - 14.45
  Run-Off 14.45 Run-Off 14.45


  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ – วันศุกร์)
  09.00 น. – 14.45 น.
  ประเภทการซื้อขาย การซื้อขายแบบต่อเนื่อง (Continuous Trading)
  สกุลเงิน ดอง (Vietnamese Dong; VND)
  การซื้อขาย หน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
  HOSE : 10 หุ้น
  HASTC : 100 หุ้น
  ระยะเวลาชำระราคา T + 3
  Ceiling/Floor ภายใน +/-7% ของราคาฐาน
  ราคาฐาน a. ตามปกติ ราคาฐานจะใช้ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า
  b. กรณีมี Corporate Action เช่น XD, XR ราคาฐานจะเป็นราคาทางทฤษฎีของหุ้นนั้น
  การซื้อขายหุ้นเข้าใหม่ ราคาซื้อขายของหุ้นเข้าใหม่จะอยู่ระหว่าง +-30% ของราคา IPO
  XD, XR วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD, XR จะเป็นวันก่อนหน้าวันปิดสมุดผู้ถือหุ้น 1 วัน


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  HOSE
  ราคา ราคาเสนอขั้นต่ำ
  < VND10,000 VND10
  VND10,000 - VND49,950 VND50
  ≤ VND50,000 VND100
  HASTE
  ราคา ราคาเสนอขั้นต่ำ
  All price VND100

 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม เท่ากับ 0.428% เท่ากัน ทั้งการซื้อและการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมนี้ ได้รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว โดยการซื้อขายแต่ละครั้ง ไม่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission)

 4. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2015 New Year's Day
  01/02/2015 Day After New Years
  02/16/2015 Tet Nguyen Dan
  02/17/2015 Tet Nguyen Dan
  02/18/2015 Lunar New Year's Eve
  02/19/2015 Lunar New Year
  02/20/2015 Lunar New Year
  02/21/2015 Lunar New Year
  02/23/2015 Lunar New Year
  04/28/2015 Hung Kings Commemorations
  04/29/2015 National Unification Day
  04/30/2015 Victory Day
  05/01/2015 Labour Day
  09/02/2015 National Day
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02-625-2480
Email : gt@fnsyrus.com