ธุรกิจและบริการ

รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET 100 และ ETF

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET 100 และ ETF

หมายเหตุ : รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET100 และ ETF ที่ให้ยืมระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย 2561


ดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-658-9699
Email : sbl@fnsyrus.com