ธุรกิจและบริการ

รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET 100 และหน่วยงานลงทุน ETF

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET 100, ETF

หมายเหตุ : รายชื่อหลักทรัพย์ใน SET100 และหน่วยลงทุน ETF ที่ให้ยืมระหว่าง 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560


ดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-658-9699
Email : sbl@fnsyrus.com