ธุรกิจและบริการ

การฝากเงินและการส่งคำสั่ง

การฝากเงิน

ลูกค้าต้องฝากเป็นเงินบาทเท่านั้น และกำหนดว่าต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินใด เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อลดการเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยน สกุลเงินให้เหลือน้อยที่สุด โดยฝากเงินเข้าบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผ่านธนาคารพาณิชย์ได้ทุกบัญชี


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพลินจิตทาวเวอร์ 285-0-01141-1
ธนาคารกรุงเทพฯ สยามสแควร์ 152-3-11029-2
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หลังสวน 053-3-00250-5
ธนาคารกสิกรไทย ถนนหลังสวน 082-1-07691-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พระปิ่นเกล้า 031-6-03938-1
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำนักลุมพินี 889-2-11491-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ วิทยุ 049-3-12208-9
ธนาคารนครหลวงไทย สำนักเพชรบุรี 001-1-24689-9
ธนาคารธนชาต สำนักต้นสน 001-3-00755-4
ธนาคารทหารไทย ราชประสงค์ 011-1-06220-4
ธนาคารยูโอบี อัมรินทร์พลาซ่า 704-3-03637-1

สาขาต่างจังหวัด

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพฯ หาดใหญ่ 259-3-11941-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ ฉะเชิงเทรา 516-3-02457-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ ช้างคลาน (เชียงใหม่) 840-3-00182-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สุราษฎ์ธานี 552-3-03990-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดใหญ่ 509-3-05914-9

การซื้อขายหลักทรัพย์

  • สามารถส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่าน Internet ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • ไม่สามารถทำการ Short Sell ได้
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02-625-2480
Email : gt@fnsyrus.com