ธุรกิจและบริการ

การฝากเงินและการส่งคำสั่ง

การฝากเงิน

ลูกค้าต้องฝากเป็นเงินบาทเท่านั้น และกำหนดว่าต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลเงินใด เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อลดการเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยน สกุลเงินให้เหลือน้อยที่สุด โดยฝากเงินเข้าบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผ่านธนาคารพาณิชย์ได้ทุกบัญชี


บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพลินจิตทาวเวอร์(PJT) 28363
ธนาคารกรุงเทพฯ (สยามสแควร์SIAM) (COMP CODE : 85000),(Service.FSS)
ธนาคารยูโอบี อัมรินทร์พลาซ่า(AMRP) 3320
ธนาคารซีไอ เอ็ม บี ย่อถนนหลังสวน(LS) FINANSIA
ธนาคารกรุงไทย นานาเหนือ***(NN) 5304
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำนักลุมพินี(LP-CA) 2042
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ(WTY) 049-3-14446-3
ธนาคารกสิกรไทย ถนนหลังสวน(LS) 33798
ธนาคารทหารไทย ราชประสงค์(RPS) 2606
ธนาคารธนชาติ สำนักต้นสน(TS) 3132

การซื้อขายหลักทรัพย์

  • สามารถส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่าน Internet ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • ไม่สามารถทำการ Short Sell ได้
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-05-26T19:12:03