ธุรกิจและบริการ

บัญชี Credit Balance

 • มูลค่าการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์
  ลูกค้าสามารถเป็นได้เฉพาะผู้ยืมหลักทรัพย์เท่านั้น โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการยืมหลักทรัพย์เพื่อทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง
 • ประเภทของหลักประกันที่ใช้วางสำหรับการยืมหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance
  บริษัทฯกำหนดให้วางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การวางหลักประกันของบัญชี Credit Balance

เลขที่บัญชี Credit Balance ที่สามารถใช้ทำธุรกรรม SBL

 • Account
 • Type
 • Borrower
 • Lender
 • XXXXXX-6
 • Normal
 • -
 • XXXXXX-2
 • TSFC
 • -
 • -
สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และส่งเสริมตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2659 4340-2
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-07-16T06:06:13