หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

โทร. 02 009 9999
Website: Click here

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ส่วนขยายสำนักงานใหญ่
อาคาร มิ้นท์ ทาว์เวอร์ ชั้น 8

Email: companysecretary@fnsyrus.com

ส่งคำถามถึงนักลงทุนสัมพันธ์กรอกรายละเอียด

ประเภทคำถาม* :
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ*
ที่อยู่*
สถานะ*
ประเภท*
รายละเอียด*
Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *

2024-05-27T11:03:17