ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Department) โดยขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ที่ โทร. 0-2658-9500 ต่อ 2491-2494 
หรืออีเมล์ corp-comm@fnsyrus.com โดยท่านสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสอบถาม โดยใส่รายละเอียดด้านล่างนี้

ผู้ลงทุนสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสอบถามโดยใส่รายละเอียดด้านล่างนี้กรอกรายละเอียด

ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
หัวเรื่อง* :
ข้อความ* :
Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *