ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายสื่อสารธุรกิจ (Business Communication) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายสื่อสารธุรกิจได้ที่ โทร. 0-2680-0700 ต่อ 0731-0733 หรือท่านสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสอบถาม โดยใส่รายละเอียดด้านล่างนี้

ผู้ลงทุนสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสอบถามโดยใส่รายละเอียดด้านล่างนี้กรอกรายละเอียด

ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
หัวเรื่อง* :
ข้อความ* :
Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *