ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance, MIS or related fields
 • Minimum 5 year experience in the role of Financial Planning and Budgeting, MIS, Data Analysis or related fields.
 • Knowledge in balance sheet, profit and loss statement and budget preparation.
 • Good level of proficiency in MS Excel (Advance), Power BI, SAS, SQL.
 • Familiar with MS Power Point, preparing the dashboard and presentation.
 • Analytical, communication, presentation Skills, logical thinking
 • Good communication in English
ลักษณะงาน
 • Developing and maintaining a MIS plan, including budget needs, operational requirements and schedules.
 • Formulating and overseeing the implementation of a company's MIS policies to protect data.
 • Identifying and introducing process improvements to increase MIS efficiency.
 • Having extensive knowledge of an organization's business and MIS requirements.
 • Planning and overseeing hardware and software installations.
 • Performing regular servicing and maintenance of a company's MIS system to ensure it is safe and efficient.
 • Analysis  MIS data to spot and mitigate patterns or trends that can cause unplanned downtimes or outages.
 • Training employees and other interested parties about MIS activities to increase their awareness and expertise.
 • Monitoring the performance of employees and guiding them to improve their output.
 • Supervising MIS staff and motivating them to work efficiently and collaboratively.
 • Planning and managing upgrades of software and hardware components.
 • Following the sector's developments and recommending new MIS solutions or practices to improve efficiency and productivity

 

Workplace : Mint Tower

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree in Finance, Economics and Accounting or related field
 • Securities business, Banking and/or financial services industry, AMLO and SEC’s regulation experience preferred.
 • Strong knowledge of Accounting, Reporting, Financial concepts and Treasury.
 • Good interpersonal skills , good analytical skill
 • Good Computer Literacy in MS Office Applications, especially Microsoft Excel
 • Good command of English
 
ลักษณะงาน
 • To manage day-to-day activities in treasury functions to meet the finance obligations of the organization, banks and finance institutions (including subordinate companies).
 • To supervise all treasury processing & monitoring activities and provide direction to subordinates including coordination of work flow.
 • Maintaining banking relationship and controlling cash limitation as per Treasury Policy.
 • Deal with banks about working capital or other financial issues.
 • To provide internal and external service and serve as a point of contact for treasury transaction within the work unit with capability of responding to any related treasury scope within established guideline / procedure.
 • Develop and implement new enhancement of better work flow and responds to changes in Thailand’s financial institution, SEC, TCH and administrative policies.
 • Check and ensure completeness of monthly, quarterly, etc. reporting to CFO and RIC
 • Supervise a team to ensure they perform their duties and responsibilities in accordance with their employment conditions.
 • Carry out all transactions to be within approved limits and within the market range to avoid market risk and generate more profit for the company.
 • Collaborate with Wealth and Global trading teams to support customer transactions.
 • Support other Treasury functions, MM, bonds and derivatives.
 • Prepare Treasury report and other required customers report.
 • Perform any other duties as assigned.

 

Workplace : Mint Tower

จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้น กองทุน หุ้นต่างประเทศ คริปโต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักงานบริการ (เน้นการให้บริการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า)
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์ อาทิตย์)
 • กรณีเข้ากะกลางคืน (Night Shift) บริษัทให้ทำงานจากบ้าน (Work From Home)
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์, แนะนำการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล การใช้งาน Application การลงทุนเบื้องต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และ Social Media ให้ลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or any IT related field
 • Good knowledge in system designing and problem solving
 • Ability to analyze the requirement and transform it into software logic
 • Ability to develop mobile application would be advantageous
 • Have skills in communication, presentation, and time management
 • Proactive, self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team
 • Experienced in securities brokerage business is a plus
ลักษณะงาน
 • Develop program with Mongo db , Progress db, Mssql db , Prisma ORM db, Informix db
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

Workplace: Mint Tower

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or any IT related field
Good knowledge in system designing and problem solving
Ability to analyze the requirement and transform it into software logic
Ability to develop mobile application would be advantageous
Have skills in communication, presentation, and time management
Proactive, self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team
Experienced in securities brokerage business is a plus
ลักษณะงาน
 • Develop program with Golang, Nodejs (typescript), Nod.Js (Express.Js), Javascript, Kubernetes, Docker, jenkins, Gitlab  
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

Workplace: Mint Tower

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or any IT related field
Good knowledge in system designing and problem solving
Ability to analyze the requirement and transform it into software logic
Ability to develop mobile application would be advantageous
Have skills in communication, presentation, and time management
Proactive, self-motivated, systematic thinking, fast learner and willing to contribute and work as a team
Experienced in securities brokerage business is a plus
ลักษณะงาน
 • Develop program with ReactJs, ReactNative, Tailwind CSS framework, Ant Design (React UI library), Nod.Js (Nuxt2), Javascript
 • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate.
 • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.

Workplace: Mint Tower

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านการซื้อขายเทรด Cryptocurrency ทั้งใน และ นอกประเทศ
 • มีความรู้ความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency พื้นฐานของเหรียญต่าง ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักลงทุน
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • หากมีความรู้ในด้าน Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency (เช่น Blockchain, Layerต่างๆ ของ Blockchain, สกุลเงินดิจิทัล, NFT, DEX, DeFi, Web3, GameFi , Metaverse เป็นต้น) และการใช้ Program Trading (FDA) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้ง Offline และ Social Media
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ ๆ ในการพัฒนา Program Trading (FDA)
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่อง Cryptocurrency, ฟีเจอร์การใช้งานของ Program Trading (FDA) , และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ทำ Long Content และคอนเทนต์ทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการเทรด Cryptocurrency และฟีเจอร์ของ Program Trading (FDA) เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์
 
สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, ประชาสัมพันธ์, สื่อการการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการซื้อขาย Cryptocurrency
 • สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความบนช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อการสื่อสารเชิงการตลาดได้
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องมือทาง Digital ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เช่น Google Trend, SEO, Google Analytics, AdWords, Facebook Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Excel, Power Point) ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถจับประเด็นได้ดี
 • มีทักษะการบริหารจัดการและควบคุมผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 • หากมีผลงาน (Portfolio) รบกวนแนบมาพร้อมกับประวัติส่วนตัว (Resume)
ลักษณะงาน
 • สร้างและโพสต์ Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีความน่าสนใจบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram และเว็บไซต์บริษัท
 • เขียนบทความเว็บไซท์ คอนเทนท์โซเชียลมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency  (เช่น Blockchain, สกุลเงินดิจิทัล และกระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นต้น)  และการใช้ Program Trading
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุนและข้อมูลที่ได้จากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย
 • นำเสนอกลยุทธ์ วางแผน และดำเนินการจัดทำแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลการตลาดดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
 • ทำงานร่วมกับส่วนการผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส สามารถดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานต่าง ๆ ทางสายงานการตลาด อาทิ พูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า, ออกบูธ, และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

 

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 1-2 Years of working experience in Digital Asset Business, Cryptocurrency Custody, Blockchain technology, or related fields.
 • Flexible working hours, working days (holidays), and ability to work on shifts (Day/Night) 5 days a week.
 • Excellent in both Thai and English languages, with the ability to communicate fluently and effectively in both verbal and written forms.
 • Understanding of Cryptocurrency fundamentals, including wallets, keys, and blockchain protocols is a plus.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced, dynamic environment.
 • Detail-oriented mindset with a commitment to accuracy and precision.
 • Fresh Graduated are Welcome

 

ลักษณะงาน
 • Create and manage cryptocurrency wallets for clients and the company.
 • Monitor wallet balances and transactions to ensure accuracy and security.
 • Execute transfers and transactions as directed by clients or company policies.
 • Stay informed about relevant laws, regulations, and industry standards related to cryptocurrency custody.
 • Provide timely and accurate assistance to clients regarding account management, transactions.
 • Maintain strong relationships with clients by delivering exceptional service and support.
 • Collaborate with internal teams related to Custody services.
 • Willingness to learn new skills and technologies as required to support project requirements and company goals.
 
Workplace: TISCO Tower
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการทำงานด้าน System Analyst และด้านงานทดสอบระบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และโปรแกรม Access หรือ SQL ได้
 • การสื่อสารสามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ และสรุปด้วยภาษาที่ชัดเจนได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลายได้
 • เจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
ลักษณะงาน
 • Monitor ระบบซื้อขาย Digital Asset Broker ทั้งในส่วนของระบบ Front Office / Back Office และ Online Services รวมทั้งระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ใช้งาน ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งาน หรือการทำงานของระบบงานในความดูแล
 • เสนอแนวทางในการแก้ไขเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน รวมถึงติดตามและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบในเรื่องของการพัฒนาระบบงานตาม Requirement  รวมถึงการประสานงานเพื่อแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา
 • ทดสอบและควบคุมคุณภาพของโปรแกรม เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม/ระบบ ตาม New requirement / Change request  ของฝ่ายงานต่างๆ หรือ หน่วยงานทางการ รวมถึงการดำเนินการ Deploy ระบบขึ้น Production 
 • เตรียมความพร้อมสำหรับแผนสำรอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาทร (อาคารทิสโก้ทาวเวอร์)

จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

Workplace : Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in Accounting or higher 
 • Minimum 5 years experiences in General Accounting, Tax and month-end closing at manager level and having experience in Securities business
 • Strong skills in using MS Excel and other related program.
 • Experience working with ERP Accounting software
 • Good command of written and spoken English 
 • Attention to detail and able work well under pressure to required deadlines
 • Able to work under pressure and high level of self-motivation & adaptability. Proactive, positive and can do attitude.
ลักษณะงาน
 • Ensuring that accounting records are well prepared and maintained in accordance with the company’s accounting policies and related accounting principles.
 • Prepare monthly, Quarterly, half year and year end for financial package reports and consolidated reports to deliver the accurate results within timeline.
 • Prepare month-end and analysis of closing reporting, and account reconciliation.
 • Tax planning
 • Ensuring calculations of all types of tax submission to the Thai Revenue Department.
 • Coordinate with company auditors, and other government related to accounting and tax matters
 • Manage the team for all of tasks of the accounting operation
 • Improve systems and procedures and initiate corrective actions

Workplace: Mint Tower

จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านการลงทุน ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค
 • หากมีความรู้ในด้านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ลักษณะงาน
 • สอน / บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้งทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์
 • ทำ Long Content และคอนเท้นทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนหุ้นและฟีเจอร์ของ Finansia HERO เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน / บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Finansia HERO
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่องหุ้น, การใช้งานฟีเจอร์ Finansia HERO และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการใช้โปรแกรม Finansia HERO กับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

 
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)
 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง