2023-12-01T17:08:17

บทวิเคราะห์

 • 21
  Nov 2023
  21/11/2023
  Viettel Construction JSC (CTR VN) บริษัทเครือ Viettel ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
 • 01
  Nov 2023
  01/11/2023
  Phuoc Hoa Rubber JSC (PHR VN) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราธรรมชาติ และกำลังก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
 • 10
  Oct 2023
  10/10/2023
  Masan Group Corporation (MSN VN) ประกอบธุรกิจแบบมุ่งเน้นการค้าที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์แบบ Point-of-Life (UPDATE)
 • 03
  Oct 2023
  03/10/2023
  บริษัทในเวียดนามที่ได้รับผลประโยชน์จากการยกระดับเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน” กับทางสหรัฐฯ (Comprehensive Strategic Partnership)
 • 13
  Sep 2023
  13/09/2023
  PC1 Group JSC (PC1 VN) ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม
 • 29
  Aug 2023
  29/08/2023
  Hoa Phat Group JSC (HPG VN) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กสำหรับการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เหล็ก (UPDATE)
 • 15
  Aug 2023
  15/08/2023
  Digiworld Corporation (DGW VN) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (UPDATE)
 • 02
  Aug 2023
  02/08/2023
  Phu Nhuan Jewelry JSC (PNJ VN) บริษัทผู้ผลิต จำหน่าย และเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ
 • 25
  Jul 2023
  25/07/2023
  VietJet Aviation JSC (VJC VN) ดำเนินธุรกิจสายการบินเอกชนรายแรกของเวียดนาม
 • 18
  Jul 2023
  18/07/2023
  Hoa Sen Group (HSG VN) บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กที่ถือว่ามีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรม