HERO สัญจร ส่งท้าย!


HERO สัญจร ส่งท้าย!

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 นางนุสรา รุ่นเจริญ(กลาง) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร เดินสายจัดงานสัมมนา ‘HERO สัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น’ งานที่เชิญกูรูด้านการลงทุนมาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ในการเทรดหุ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักลงทุนได้แข่งขันเทรดหุ้นจริงกับโครงการ ‘Finansia HERO Challenge’ โดยเริ่มแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562

views (353)