บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL) ร่วมให้ข้อมูลเสนอขาย IPO

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL) ร่วมให้ข้อมูลเสนอขาย IPO

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL) นำโดย คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำทีมมาร่วมให้ข้อมูลเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกให้กับที่ปรึกษาด้านการลงทุนของ ฟินันเซีย โดยมี คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร อัลม่าลิงค์ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (163)