ฟินันเซีย เดินสายให้ความรู้ “มั่งคั่งง่ายๆ กับหลากหลายช่องทาง”


บล. ฟินันเซีย ร่วมกับ KMITL Open House 2018 จัด Workshop ให้ความรู้ ในหัวข้อ "มั่งคั่งง่ายๆ กับหลากหลายช่องทาง" โดยคุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการบริษัท (กลาง) ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมทีมวิทยากร คุณศุภชัย ทองสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโส (ขวา) และ คุณพัชวัชร์ ฤกษ์ศิริรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆนี้

views (601)