2024-05-26T19:08:14

บทวิเคราะห์

Daily Focus

 • 21
  Apr 2017
  21/04/2017
  ระยะสั้นยังเน้น Trading ส่วนระยะกลาง-ยาวรอซื้อบริเวณแนวรับ
 • 20
  Apr 2017
  20/04/2017
  รอซื้อบริเวณแนวรับ
 • 19
  Apr 2017
  19/04/2017
  เลือกซื้อหุ้นผลประกอบการดีในจังหวะตลาดย่อตัว
 • 18
  Apr 2017
  18/04/2017
  เลือกซื้อหุ้นผลประกอบการดี
 • 17
  Apr 2017
  17/04/2017
  เลือกเก็งกำไรเฉพาะหุ้นที่คาดผลประกอบการดี
 • 12
  Apr 2017
  12/04/2017
  รอซื้ออ่อนตัว
 • 11
  Apr 2017
  11/04/2017
  ซื้ออ่อนตัว
 • 10
  Apr 2017
  10/04/2017
  สถานการณ์ต่างประเทศกดดัน ซื้อลบแล้วถือ
 • 07
  Apr 2017
  07/04/2017
  SET ยังผันผวนและมีจังหวะอ่อนตัว จึงยังลุ้นรอซื้อช่วงลบต่อไปได้
 • 05
  Apr 2017
  05/04/2017
  แม้ SET ยังทรงตัวได้ แต่ก็ผันผวนในกรอบเดิม จึงยังลุ้นซื้อช่วงลบต่อ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide

Daily

Weekly

Monthly

Fundamental

Stock Calendar

Stock Guide

Global Investment

Daily Focus

 • 21
  Apr 2017
  21/04/2017
  ระยะสั้นยังเน้น Trading ส่วนระยะกลาง-ยาวรอซื้อบริเวณแนวรับ
 • 20
  Apr 2017
  20/04/2017
  รอซื้อบริเวณแนวรับ
 • 19
  Apr 2017
  19/04/2017
  เลือกซื้อหุ้นผลประกอบการดีในจังหวะตลาดย่อตัว
 • 18
  Apr 2017
  18/04/2017
  เลือกซื้อหุ้นผลประกอบการดี
 • 17
  Apr 2017
  17/04/2017
  เลือกเก็งกำไรเฉพาะหุ้นที่คาดผลประกอบการดี
 • 12
  Apr 2017
  12/04/2017
  รอซื้ออ่อนตัว
 • 11
  Apr 2017
  11/04/2017
  ซื้ออ่อนตัว
 • 10
  Apr 2017
  10/04/2017
  สถานการณ์ต่างประเทศกดดัน ซื้อลบแล้วถือ
 • 07
  Apr 2017
  07/04/2017
  SET ยังผันผวนและมีจังหวะอ่อนตัว จึงยังลุ้นรอซื้อช่วงลบต่อไปได้
 • 05
  Apr 2017
  05/04/2017
  แม้ SET ยังทรงตัวได้ แต่ก็ผันผวนในกรอบเดิม จึงยังลุ้นซื้อช่วงลบต่อ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide