อบรม/สัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 “เจาะลึก Gold Online Futures มาใหม่ น่าเทรดอย่างไร”

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา Gold Online Futures ในหัวข้อ 

เจาะลึก Gold Online Futures มาใหม่ น่าเทรดอย่างไร” 

 

 • หลักสูตรสัมมนาสำหรับลูกค้า “เจาะลึก Gold Online Futures มาใหม่ น่าเทรดอย่างไร”
  1. Gold Online Futures คืออะไร ? น่าสนใจอย่างไร
  2. ข้อดีของ Gold Online Futures
  3. รายละเอียดของสัญญาจากทางตลาดทั้งหมด
  4. สรุปความแตกต่างระหว่าง Gold Online กับ Gold Futures ให้ลูกค้าทราบว่าต่างกันอย่างไร

 • สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจากหลักสูตรนี้ :
  1. เพื่อรู้จักสินค้าใหม่ รายละเอียดสัญญา และทำความเข้าใจ Gold Online Futures
  2. เพื่อสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Gold Online Futures กับ Gold Futures ที่มีอยู่เดิม
  3. เพื่อทราบถึงข้อดีของ Gold Online Futures และตอบคำถามทุกข้อสงสัยของนักลงทุน

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: เจาะลึก Gold Online Futures มาใหม่ น่าเทรดอย่างไร
วิทยากร: คุณกิตติ บัวบึง ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
เวลา: 18.00-19.30
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ:
แผนที่: