อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

เสาร์ที่ 27 ม.ค. 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาในหัวข้อ กลยุทธ์บริหารเงินลงทุนและสร้างกระแสเงินสดด้วย SET50 Index Futures

โดยคุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 


ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: กลยุทธ์บริหารเงินลงทุนและสร้างกระแสเงินสดด้วย SET50 Index Futures
วิทยากร: คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
วัน: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
เวลา: 10:00 – 12:00 น.
สถานที่: ห้อง 1801 ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
หมายเหตุ: ผู้มาติดต่อกรุณาแลกบัตรที่จุดประชาสัมพันธ์ ที่ชั้น 3 ก่อนขึ้นมาอบรม/สัมมนา
แผนที่: