อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

เสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาในงาน “ลงทุนสดใส ปีใหม่ 2018” ในหัวข้อ

รีเสิร์ชชวนเม้าส์ออนสเตจ ตอนหุ้นไทยจะไป 1,900

โดยคุณจิตรา  อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

       คุณสุนันทา    วสะภิญโญกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

       คุณสุรีย์พร     ทีวะสุเวทย์      ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

       คุณณัฐพล     คำถาเครือ       ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

       คุณวีระวัฒน์   วิโรจน์โภคา     ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

Chart Insight ตอนไตรมาส 1 จะขึ้นแรงหรือจะร่วง

โดยคุณปวริศา  เลิศกิจคุณานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค

 

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: “ลงทุนสดใส ปีใหม่ 2018” ในหัวข้อ รีเสิร์ชชวนเม้าส์ออนสเตจ ตอนหุ้นไทยจะไป 1,900 และ Chart Insight ตอนไตรมาส 1 จะขึ้นแรงหรือจะร่วง
วิทยากร: คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ คุณปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
วัน: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา: 9:00 – 12:30 น.
สถานที่: ห้อง PDC1 (ชั้น 5) M Academy บิ๊กซี ราชดำริ
หมายเหตุ: ท่านสามารถโทรจองสัมมนาได้ที่ฝ่าย E-Business Marketing โทร 02-625-2211 และ 02-658-9866
แผนที่: