อบรม/สัมมนา

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 "เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา สอนการใช้งานหน้าจอสำเร็จรูป Beginner Mode ที่คัดสรรหลายเมนูพิเศษไว้ในจอเดียว
  1. Market
  2. Quote
  3. Portfolio
  4. Ticker
  5. Bid/Offer
  6. Chart
  7. My Report
  8. News
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ BEGINNER
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนมาแล้ว แต่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Finansia HERO เบื้องต้นแบบง่าย One Screen (บนคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค)

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และคุณเสาวนีย์ จิระมงคลกุล
วัน: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ:
แผนที่:
คำนำหน้า * ชื่อ * นามสกุล *
อีเมล* เบอร์โทรศัพท์* เลขที่บัตรประชาชน*
สถานะของคุณ* หมายเลขบัญชี
ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*
ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*
 

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *