อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 "หาหุ้นเทคนิคด้วย Finansia HERO จากนักวิเคราะห์"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

หาหุ้นเทคนิคด้วย Finansia HERO จากนักวิเคราะห์” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา
  1. ภาพตลาด
  2. ปูพื้น Technical เบื้องต้น(การดูแนวโน้ม และความสำคัญของ Vol)
  3. การดูแนวรับ-แนวต้านจาก VOL
  4. การตั้งกราฟ
  5. เทคนิคหาหุ้นจาก New High/ New Low
  6. เทคนิคดูหุ้น Leading หรือ หุ้น Laggard"

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: หาหุ้นเทคนิคด้วย Finansia HERO จากนักวิเคราะห์
วิทยากร: คุณณัฐวุฒิ ศิริแสงชัยกุล ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค บลจ.ฟินันเซีย ไซรัส
วัน: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา: 14.30 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ:
แผนที่: