อบรม/สัมมนา

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 "ทำกำไรด้วย DW ในสภาวะตลาดผันผวน"

 

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เบอร์โทรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-658-9915


ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: ทำกำไรด้วย DW ในสภาวะตลาดผันผวน
วิทยากร: คุณเจน นิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์
วัน: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 17.00
สถานที่: โรงแรมเอส หาดใหญ่
หมายเหตุ:
แผนที่:
คำนำหน้า * ชื่อ * นามสกุล *
อีเมล* เบอร์โทรศัพท์* เลขที่บัตรประชาชน*
สถานะของคุณ* หมายเลขบัญชี
ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*
ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*
 

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *