อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 "ประกอบฟีเจอร์ถูกใจได้ด้วยตนเอง กับ Finansia HERO (PC)"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

ประกอบฟีเจอร์ถูกใจได้ด้วยตนเอง กับ Finansia HERO (PC)” 

 

  • รายละเอียดการสัมมนา
    • สอนการประกอบหน้าจอเพื่อการนำไปประยุกค์ใช้จริง โดยจะแนะนำหน้าที่สามารถใช้งานร่วมกันในการดูข้อมูล การค้นหาหุ้นและการตั้งค่าหน้าจอส่งคำสั่งซื้อขายตามต้องการ รวมถึงการ Save Screen และเรียกใช้งานหน้าจอที่บันทึกไว้
  • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ ADVANCE
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนระดับ Advance ที่ต้องการจัดหน้าจอเป็นของตัวเองตามฟังก์ชั่นการใช้งานของตนเอง

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: ประกอบฟีเจอร์ถูกใจได้ด้วยตนเอง กับ Finansia HERO (PC)
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และคุณกฤษณ์ สำเริงราชย์
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน, ควรผ่านการอบรมหัวข้อ มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (PC) และ สร้างสูตร Scan ตามใจไปอย่างโปร (PC) มาก่อน
แผนที่: