อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 "เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode” 

 

 • รายละเอียดการสัมมนา
  • สอนการใช้งานหน้าจอสำเร็จรูป Beginner Mode ที่คัดสรรหลายเมนูพิเศษไว้ในจอเดียว
   1. Market
   2. Quote
   3. Portfolio
   4. Ticker
   5. Bid/Offer
   6. Chart
   7. My Report
   8. News
 • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ BEGINNER
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนมาแล้ว แต่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Finansia HERO เบื้องต้นแบบง่าย One Screen (บนคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค)

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และคุณสาธกา ยศบุญหาญ
วัน: วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ:
แผนที่: