ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 13)
  14/12/2019

  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 "วางแผนเทรดหุ้น สไตล์ Stock JourNoey"

  วางแผนเทรดหุ้น สไตล์ Stock JourNoey

 • (ที่นั่งคงเหลือ 48)
  16/12/2019

  วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 65)
  17/12/2019

  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 "ปูพื้นฐานกราฟเทคนิค (บนคอมพิวเตอร์)"

  อ่านกราฟง่าย ใช้งานได้ผลจริง

 • (ที่นั่งคงเหลือ 22)
  18/12/2019

  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 "สินทรัพย์ดิจิทัล" คืออะไร?"

  ทำความเข้าใจก่อนเลือกลงทุนใน ICO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  19/12/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 "เข้าใจ Technical ง่าย ๆ ก็เทรดได้ ด้วย Finansia HERO"

  เข้าใจ Technical ง่าย ๆ ก็เทรดได้ ด้วย Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 71)
  20/12/2019

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Auto Order (บนคอมพิวเตอร์)"

  ตั้งคำสั่งซื้อหุ้นได้ถูกกว่า ขายได้แพงขึ้น สร้างโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

 • (ที่นั่งคงเหลือ 69)
  23/12/2019

  วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหาหุ้นเด่นลงทุนตามสไตล์คุณ

 • (ที่นั่งคงเหลือ 60)
  24/12/2019

  วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 "รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)"

  รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)