อบรม/สัมมนา ทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  21/03/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  20/03/2019

  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 "สูตรสำเร็จ Scan หุ้นเด่นจาก Finansia HERO"

  สูตรสำเร็จ Scan หุ้นเด่นจาก Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  19/03/2019

  วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 "หาหุ้นเทคนิคด้วย Finansia HERO จากนักวิเคราะห์"

  หาหุ้นเทคนิคด้วย Finansia HERO จากนักวิเคราะห์

 • (ปิดลงทะเบียน)
  18/03/2019

  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 "เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode"

  เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode

 • (ปิดลงทะเบียน)
  16/03/2019

  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 "เครื่องมือง่ายหัดใช้สไตล์ Finansia HERO"

  เครื่องมือง่ายหัดใช้สไตล์ Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  14/03/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  13/03/2019

  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 "การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO on Mobile"

  การประยุกต์การใช้งาน Finansia HERO on Mobile

 • (ปิดลงทะเบียน)
  12/03/2019

  วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO