อบรม/สัมมนา ทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  26/01/2019

  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC) (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  24/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 "หาหุ้นเด่นง่าย ๆ สไตล์ HERO"

  หาหุ้นเด่นง่าย ๆ สไตล์ HERO (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  19/01/2019

  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 "กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO"

  กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Beginner)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  17/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (Mobile)"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (Mobile) (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  16/01/2019

  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 "การประยุกต์การใช้งาน HERO on Mobile"

  การประยุกต์การใช้งาน HERO on Mobile (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Intermediate)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  15/01/2019

  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 "ชวน scan หุ้นกับนักวิเคราะห์ ด้วย Finansia HERO"

  ชวน scan หุ้นกับนักวิเคราะห์ ด้วย Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  12/01/2019

  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 "มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (Mobile)"

  มือใหม่หัดใช้ Finansia HERO (Mobile) (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Beginner)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  10/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 "เริ่มต้นลงทุนกับการใช้งาน HERO เบื้องต้น"

  เริ่มต้นลงทุนกับการใช้งาน HERO เบื้องต้น (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Starter)