อบรม/สัมมนา ทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  16/05/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  15/05/2019

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 "หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test (บนคอมพิวเตอร์)"

  หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  14/05/2019

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 "สร้างสูตร Scan ได้ตามใจ ไปอย่างโปร (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตร Scan ได้ตามใจ ไปอย่างโปร (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  13/05/2019

  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 "กราฟหุ้นง่าย.. สไตล์ Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)"

  กราฟหุ้นง่าย.. สไตล์ Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  12/05/2019

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เสวนา DW24 Academy "เจาะ DW จับทิศทางตลาด หลังประกาศผลเลือกตั้ง"

  เจาะ DW จับทิศทางตลาด หลังประกาศผลเลือกตั้ง

 • (ปิดลงทะเบียน)
  09/05/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 "ชวน scan หุ้นกับนักวิเคราะห์ ด้วย Finansia HERO"

  ชวน scan หุ้นกับนักวิเคราะห์ ด้วย Finansia HERO

 • (ปิดลงทะเบียน)
  08/05/2019

  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 "เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode (บนคอมพิวเตอร์)"

  เริ่มต้นใช้ Finansia HERO ด้วย Beginner Mode (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  07/05/2019

  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 "อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO"

  อ่านรูปแบบกราฟอัตโนมัติแบบ Finansia HERO