อบรม/สัมมนา ทั้งหมด

 • (ปิดลงทะเบียน)
  31/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 "หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test"

  หาความแม่นยำกับ HERO Chart ผ่าน System Trade & Back Test (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  30/01/2019

  วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 "SBL เล่นง่าย ๆ สไตล์ Finansia HERO"

 • (ปิดลงทะเบียน)
  29/01/2019

  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 "สร้างสูตร Scan ตามใจ ไปอย่างโปร"

  สร้างสูตร Scan ตามใจ ไปอย่างโปร (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  26/01/2019

  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC)"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (PC) (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  24/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 "หาหุ้นเด่นง่าย ๆ สไตล์ HERO"

  หาหุ้นเด่นง่าย ๆ สไตล์ HERO (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  19/01/2019

  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 "กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO"

  กราฟหุ้นง่าย...สไตล์ HERO (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Beginner)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  17/01/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 "เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (Mobile)"

  เจาะลึกส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Finansia HERO (Mobile) (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Advance)

 • (ปิดลงทะเบียน)
  16/01/2019

  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 "การประยุกต์การใช้งาน HERO on Mobile"

  การประยุกต์การใช้งาน HERO on Mobile (เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับ Intermediate)