ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 40)
  09/12/2019

  วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 "เริ่มต้นใช้งาน Finansia HERO (บนมือถือ)"

  ดูภาพรวมตลาด ค้นหาหุ้น พร้อมส่งคำสั่ง

 • (ที่นั่งคงเหลือ 51)
  11/12/2019

  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 "รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)"

  รู้จักการใช้ Indicators เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดูแนวโน้ม หาจุด ซื้อ/ขาย ของหุ้น(บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  12/12/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 "พื้นฐาน Options รู้จักใช้ เข้าใจ Options"

  พื้นฐาน Options รู้จักใช้ เข้าใจ Options

 • (ที่นั่งคงเหลือ 65)
  13/12/2019

  วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 "เจาะลึกการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Auto Order (บนคอมพิวเตอร์)"

  ตั้งคำสั่งซื้อหุ้นได้ถูกกว่า ขายได้แพงขึ้น สร้างโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น

 • (ปิดลงทะเบียน)
  14/12/2019

  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 "วางแผนเทรดหุ้น สไตล์ Stock JourNoey"

  วางแผนเทรดหุ้น สไตล์ Stock JourNoey

 • (ที่นั่งคงเหลือ 58)
  16/12/2019

  วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 "วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO"

  วิเคราะห์หุ้นพื้นฐานผ่าน Finansia HERO

 • (ที่นั่งคงเหลือ 72)
  17/12/2019

  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 "ปูพื้นฐานกราฟเทคนิค (บนคอมพิวเตอร์)"

  อ่านกราฟง่าย ใช้งานได้ผลจริง

 • (ที่นั่งคงเหลือ 42)
  18/12/2019

  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 "สินทรัพย์ดิจิทัล" คืออะไร?"

  ทำความเข้าใจก่อนเลือกลงทุนใน ICO