2023-05-30T08:15:10

อบรม/สัมมนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา
FINANSIA HERO ในหัวข้อ

"แชร์ประสบการณ์เทรด..เฟ้นหุ้นเด่นประจำคลาส"

รายละเอียดการสัมมนา

 • หัวข้อสัมมนา "แชร์ประสบการณ์เทรด..เฟ้นหุ้นเด่นประจำคลาส"
 • เนื้อหาการสัมมนา
  •  
  • นักลงทุนทุกระดับทั้งมือใหม่และมือโปร
 • รายละเอียดการสัมมนา
  • แชร์หน้าเทรดเฟ้นหุ้นเด่นประจำคลาส
  • พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนักเทรด
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เทรดกับเพื่อนๆ นักลงทุน

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

หัวข้อสัมมนา: "แชร์ประสบการณ์เทรด..เฟ้นหุ้นเด่นประจำคลาส"
วิทยากร: HERO Trainer
วัน: วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา: 13.30 - 16.30
สถานที่: อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
หมายเหตุ:
แผนที่:

ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*

ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง)*

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและรับทราบข้อปฏิบัติเรียบร้อย รวมถึงหากมาช้ากว่าเวลา 20 นาที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่นั่งสำรองให้ท่านแทนที่นั่งหลัก